hidden

Cuộc 𝐭𝐡𝐢 𝐇𝐮𝐞-𝐈𝐂𝐓 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 - PHẦN THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

  • 13/05/2024
  • 99
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ DỰ THI🏷
𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐀𝐎 Đ𝐀̆̉𝐍𝐆, Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂
𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐨́ đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐯𝐞̂̀ 𝐂𝐍𝐓𝐓 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐇𝐮𝐞-𝐈𝐂𝐓 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐢!
1️⃣ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Toàn thể sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước có điều kiện, khả năng có thể gửi sản phẩm dự theo cá nhân hoặc nhóm. Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể nộp nhiều sản phẩm dự thi.
2️⃣. 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈, 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈, 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐆 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌
𝟐.𝟏. 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢
Sinh viên nộp sản phẩm là phần cứng, phần mềm, tài liệu thuyết minh ý tưởng cho Ban Tổ chức Cuộc thi. Sản phẩm dự thi của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
✔️ Sản phẩm chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào;
✔️ Sản phẩm đúng bản quyền của sinh viên dự thi, trường hợp có sử dụng mã nguồn mở phải tuân thủ các yêu cầu của giấy phép mã nguồn mở của các tổ chức, cá nhân phát hành mã nguồn mở.
𝟐.𝟐. 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢
✔️ Phiếu đăng ký dự thi;
✔️ Sản phẩm phần cứng, phần mềm hoặc thuyết minh ý tưởng;
✔️ Bản mô tả về sản phẩm dự thi hoặc tài liệu thuyết minh ý tưởng;
✔️ Các tài liệu khác (nếu có).
Hồ sơ dự thi được đóng gói và gửi đến Ban Tổ chức đúng thời gian quy định trong kế hoạch được Ban Tổ chức thông báo hàng năm.
𝟐.𝟑. 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦
a) Trình bày, thuyết minh về sản phẩm và trả lời câu hỏi
✔️ Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng sơ khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Những sản phẩm đạt yêu cầu của vòng sơ khảo sẽ được tiếp tục tham gia vòng chung khảo.
✔️ Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm (đã đạt yêu cầu của vòng sơ khảo) của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng chung khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dự trên các tiêu chí đánh giá sản phẩm để xếp loại giải thưởng cho sản phẩm.
b) Tiêu chí đánh giá sản phẩm
✔️ Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: giải pháp dự thi không được trùng với bất kỳ giải pháp nào đã được công bố ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.
✔️ Kỹ thuật, tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn: giải pháp có tính ứng dụng kỹ thuật cao, có giải pháp triển khai và khả năng ứng dụng vào thực tiễn (đối với phần thi có sản phẩm về phần cứng hoặc phần mềm).
𝟐.𝟒. 𝐗𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦
Xếp hạng của các sản phẩm dự trên tổng điểm của các thành viên Ban Giám khảo, sản phẩm nào có điểm số cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn. Trường hợp hai sản phẩm có cùng số điểm, Trưởng Ban Giám khảo quyết định sản phẩm có thứ hạng cao hơn.
3️⃣. 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆
Tùy vào tình hình thực tế và chất lượng các sản phẩm sáng tạo CNTT của sinh viên hàng năm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao với cơ cấu giải thưởng dự kiến như sau:
1️⃣ 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 ️🥇 : Giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng và Giấy khen;
2️⃣ 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐍𝐡𝐢̀ ️🥈: Giải thưởng tiền mặt 3.000.000 đồng và Giấy khen;
3️⃣ 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐁𝐚 ️🥉: Giải thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng và Giấy khen;
4️⃣ 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡: Giải thưởng tiền mặt 1.000.000 đồng và Giấy khen;
Ngoài những giải thưởng được công bố trên, Ban Tổ chức sẽ có thêm những giải thưởng khác khi có nhà tài trợ tặng thưởng.
4️⃣. 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐀́𝐂 𝐓𝐎̂̉ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐓𝐇𝐈
𝟒.𝟏. 𝐍𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐝𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢
Thí sinh có nhu cầu tham dự thi có thể nộp hồ sơ dự thi theo một trong hai hình thức:
✔️ 𝑁𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛: Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại website của cuộc thi theo địa chỉ http://hue-ictc.husc.edu.vn.
✔️ 𝑁𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế (06 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế) từ ngày 03/06/2024 đến 17h00 ngày 08/06/2024.
𝟒.𝟐. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐬𝐨̛ 𝐤𝐡𝐚̉𝐨
⏰ 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛: Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 13/06/2024.
🎯 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: Phòng họp Tầng 2, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.
Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo và chọn từ 10 đến 15 sản phẩm để dự thi vòng chung kết.
𝟒.𝟑. 𝐂𝐡𝐚̂́𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̉𝐨
⏰ 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛: 07h00 ngày 22/06/2024 (Thứ Bảy).
🎯 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.
Ban Giám khảo sẽ chấm chung khảo dựa trên thuyết trình của thí sinh dự thi và demo của sản phẩm (nếu có) để chọn ra các sản phẩm đạt giải.
𝟒.𝟒. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐢
⏰ 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛: 09h00 ngày 23/06/2024 (Chủ nhật).
🎯 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Những thí sinh ở xa hoặc vì những lý do khách quan khác, không thể đến tham dự và nhận giải trực tiếp sẽ được tham gia buổi công bố và trao giải theo hình thức trực tuyến, giải thưởng sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện.
5️⃣. 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂
Thí sinh dự Phần thi Sản phẩm sáng tạo Công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với cán bộ Ban Thư ký Cuộc thi như sau:
🔹 Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Dung, Phó trưởng Ban Thư ký;
🔹 Điện thoại: 097 830 6906
🔹 Email: htndung.ttcntt@thuathienhue.gov.vn.
CÙNG NHÌN LẠI HÌNH ẢNH CỦA PHẦN THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO CNTT - CUỘC THI HUE ICTC 2023.
Hẹn gặp các bạn vào ngày 22/6/2024 và ngày 23/6/2024.
—————————————————-
𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂, Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄̂́
𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 - 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̆𝐍 - 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐔̛́𝐍𝐆
Địa chỉ : 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế
Fanpage: Đại học Khoa học Huế - https://www.facebook.com/husc.edu.vn/Nguồn:https://www.facebook.com/husc.edu.vn/?locale=vi_VN

  • Thư viện