hidden

Health InterNetwork Access to Research Initiative

  • 19/05/2020
  • 1617
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Chương trình HINARI do tổ chức WHO thành lập, kết hợp với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. Hiện nay, tại các viện y tế của 113 quốc gia đã có hơn 3503 nhan đề tạp chí chuyên ngành, giúp ích cho hàng ngàn người làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, và ngược lại, cũng góp phần cải thiện vấn đề sức khỏe toàn cầu.

Địa chỉ truy cập: http://www.who.int/hinari

  • Thư viện