hidden

Thông báo danh sách sinh viên còn nợ tài liệu tính đến 6/2022

  • 16/06/2022
  • 822
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Thông báo danh sách sinh viên còn nợ tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện tính đến tháng 6/2022.
Lưu ý: Những bạn sinh viên nào chưa hoàn thành thủ tục trả sách cho Trung tâm sẻ không được nhận bằng tốt nghiệp.

Xem chi tiết: tại đây

Trân trọng thông báo.

  • Thư viện