hidden

Thông báo tổ chức Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Sách với Bác Hồ” dành cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Khoa học năm 2023

  • 04/04/2023
  • 839
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc;

Căn cứ Công văn số 85/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa hiên Huế về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Kế hoạch số /KH-ĐHKH ngày tháng năm 2023 của Trường Đại học Khoa học về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023;

Nhà trường thông báo đến các Khoa, các đơn vị liên quan phát động Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Sách với Bác Hồ” dành cho học sinh, sinh viên năm 2023.

Đưa triển lãm ảnh về môi trường đến các đại học

1. Mục đích, ý nghĩa

- Khuyến khích phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể học sinh, sinh viên của Nhà trường;

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để sinh viên có điều kiện giao lưu, học hỏi góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là nâng cao hiệu quả cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu;

- Thông qua hình ảnh đọc sách của Bác Hồ từ đó lan tỏa niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc sách đến học sinh, sinh viên;

- Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/05/2023).

2. Đối tượng dự thi:  Tất cả sinh viên, học sinh đang học tập tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

3. Nội dung vẽ tranh:  Chủ đề: “Sách với Bác Hồ”

4. Quy định về vẽ tranh dự thi

- Tác phẩm dự thi (tranh) được vẽ trên giấy trắng khổ B4 (257mm x364mm) với các loại chất liệu/màu tự chọn như: Chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu.

- Tác phẩm dự thi phải là tranh chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Tranh dự thi phải do cá nhân thực hiện, không phải là của nhóm tác giả; ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, khoa, lớp, và số điện thoại (nếu có) vào mặt sau của bức tranh; các bức tranh không đầy đủ thông tin cá nhân sẽ bị coi không hợp lệ, không đủ điều kiện để tham gia cuộc thi.

- Thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân về đảm bảo qui định bản quyền và trách nhiệm.

5. Thời gian dự thi và trao thưởng

- Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức trước ngày 10 giờ ngày 17/04/2023 qua Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Khoa học.

- Thời gian công bố giải thưởng: Ngày 20/4/2023.

- Thời gian trao giải thưởng: Ngày 20/4/2023.

- Các tác phẩm dự thi được trưng bày trước tiền sảnh Trung tâm Thông tin & Thư viện  từ ngày 20/4/20 đến hết ngày 27/4/2023.

6. Quy chế chấm điểm và cơ cấu giải thưởng

a. Quy chế chấm điểm

- Giám khảo chấm điểm bài dự thi của thí sinh theo thang điểm 10 với các tiêu chí đánh giá sau:

+ Nội dung (03 điểm): Nội dung tranh vẽ phù hợp, mang thông điệp rõ ràng, chuyển tải đúng nội dung và ý nghĩa của cuộc thi.

+ Bố cục dựng hình (2,5 điểm): Bố cục rõ ràng, cân đối, đẹp mắt.

+ Màu sắc (2,5 điểm): Có sự chuyển đổi, phối hợp, pha trộn hài hòa giữa các gam màu.

+ Sáng tạo (02 điểm): Có ý tưởng sáng tạo mới mẻ, độc đáo đem lại ấn tượng mạnh, sâu sắc.

b. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất, trị giá 800.000 đồng + 01 giấy chứng nhận đạt giải.

- 02 giải nhì, trị giá 500.000 đồng + 01 giấy chứng nhận đạt giải.

- 03 giải ba, trị giá 300.000 đồng + 01 giấy chứng nhận đạt giải.

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng + 01 giấy chứng nhận đạt giải.

7. Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi

a. Khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Thầy Võ Quang Hoành,

- Số điện thoại: 0905563692

- Email : hoanharts@gmail.com

b. Công ty TNHH TKstudio

- ThS KTS – Tôn Thất Hiếu Khoa – Giám đốc công ty TNHH TKstudio

- Số điện thoại: 0702450542

- Email: tonkhoakts@gmail.com

8. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các thí sinh đạt giải.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các Khoa, Trường THPT Chuyên Khoa học và các đơn vị có liên quan thông báo rộng rãi đến học sinh, sinh viên biết và tham gia./.


Nơi nhận:                                                                                                                                           HIỆU TRƯỜNG

- Hiệu trưởng, các PHT (để báo cáo);                                                                                                    (Đã ký)

- Các khoa đào tạo (thông báo đến sinh viên);                                                                                                                           

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;                                                                                                 Võ Thanh Tùng

- Lưu: VT, TTTV.

  • Thư viện