hidden

ĐẠI HỌC HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đông phương học (2021)

Ngành/chuyên ngành:

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Số học kỳ đào tạo:

8

Tổng số tín chỉ:

278

Bắt buộc:

176

Tự chọn:

102

STT

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Học kỳ

Học phần bắt buộc

Ghi chú

1

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

2

1

x

 

2

LIS3283

Lịch sử phương Đông đại cương

3

1

x

 

3

LIS4052

Kinh tế - xã hội Việt Nam thời hiện đại

2

1

x

 

4

LLCTTH3

Triết học Mác - Lênin

3

1

x

 

5

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

1

x

 

6

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

2

1

x

 

7

TLH1012

Tâm lý học đại cương

2

2

 

 

8

TOA1122

Thống kê xã hội học

2

2

 

 

9

LLCTKT2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

2

x

 

10

KNM1013

Kỹ năng mềm

3

2

x

 

11

XHH1012

Xã hội học đại cương

2

2

x

 

12

XHH2023

Các vấn đề xã hội đương đại

3

2

x

 

13

DPH3032

Lịch sử quan hệ quốc tế

2

2

x

 

14

CTR1052

Logic học

2

2

 

 

15

DPH3053

Nhập môn khu vực học

3

3

x

 

16

DPH3202

Hệ thống chính trị các nước phương Đông

2

3

 

 

17

XHH1022

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

3

x

 

18

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

2

3

 

 

19

LIS1032

Lịch sử mỹ thuật phương Đông và Việt Nam

2

3

 

 

20

LIS1072

Nhân học đại cương

2

3

 

 

21

LIS2023

Tôn giáo học đại cương

3

3

x

 

22

LLCTXH2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

3

x

 

23

VAN1012

Mỹ học đại cương

2

3

 

 

24

QLN2013

Quản trị học

3

4

x

 

25

LLCTLS2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

4

x

 

26

LIS3173

Lịch sử tư tưởng phương Đông

3

4

x

 

27

LIS1052

Các tộc người ở phương Đông

2

4

 

 

28

DPH3082

Các di sản thế giới ở phương Đông

2

4

 

 

29

DPH3122

Tham quan thực tế

2

4

x

 

30

DPH3172

Lý luận về Nhà nước và Nhà nước phương Đông

2

4

x

 

31

DPH3182

Văn hóa phương Tây đại cương

2

4

 

 

32

DPH4172

Văn hóa doanh nghiệp

2

4

 

 

33

DPH4262

Một số vấn đề lịch sử - văn hóa Nhật Bản

2

5

x

 

34

DPH4282

Nhập môn nghiên cứu Trung Quốc

2

5

x

 

35

DPH4322

Đầu tư của Nhật Bản và Trung Quốc ở Việt Nam (từ 1990 đến nay)

2

5

 

 

36

DPH4352

Giao lưu văn hoá Hàn Quốc với khu vực Đông Á thời hiện đại

2

5

 

 

37

DPH4372

Nhập môn nghiên cứu Nhật Bản

2

5

x

 

38

DPH4382

Nhập môn Hàn Quốc học

2

5

x

 

39

DPH4442

Địa lý du lịch Đông Nam Á

2

5

 

 

40

DPH4452

Người Hoa ở khu vực Đông Á

2

5

 

 

41

DPH4462

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc

2

5

 

 

42

DPH4013

Tiếng Anh chuyên đề_Kinh tế - xã hội Đông Nam Á

3

5

x

 

43

DPH4023

Tiếng Nhật căn bản 1

3

5

x

 

44

DPH4033

Tiếng Nhật căn bản 2

3

5

x

 

45

DPH4113

Tiếng Anh chuyên đề_Lịch sử - văn hóa Đông Nam Á

3

5

x

 

46

DPH4123

Tiếng Trung căn bản 2

3

5

x

 

47

DPH4103

Tiếng Anh chuyên đề_Lich sử - văn hóa Việt Nam

3

5

x

 

48

DPH4143

Tiếng Hàn kỹ năng nghe - đọc hiểu 1

3

5

x

 

49

DPH4153

Tiếng Hàn kỹ năng nghe - đọc hiểu 2

3

5

x

 

50

DPH4163

Tiếng Hàn kỹ năng nói - viết 1

3

5

x

 

51

DPH4482

Địa lý du lịch Nhật Bản

2

5

 

 

52

DPH4492

Dân cư, xã hội Hàn Quốc thời hiện đại

2

5

 

 

53

DPH5132

Một số vấn đề về Đài Loan

2

5

 

 

54

LIS4472

Một số vấn đề về lịch sử - văn hoá Huế

2

5

x

 

55

LIS4122

Một số vấn đề về lịch sử Trung Quốc

2

5

x

 

56

LLCTTT2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

5

x

 

57

TRU3023

Tiếng Trung căn bản 1

3

5

x

 

58

LIS3293

Lịch sử Đông Nam Á đại cương

3

6

x

 

59

DPH5102

Địa lý, cư dân và môi trường Nhật Bản

2

6

 

 

60

DPH5142

Tổng quan về văn học Trung Quốc

2

6

 

 

61

DPH5172

Kinh tế - xã hội các nước Đông Nam Á thời cận hiện đại

2

6

 

 

62

DPH5182

Địa lý du lịch Hàn Quốc

2

6

 

 

63

DPH5192

Hệ thống chính trị Hàn Quốc thời hiện đại

2

6

 

 

64

DPH5222

Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

2

6

 

 

65

DPH5242

Văn hóa kinh doanh của người Hoa

2

6

 

 

66

DPH5252

Tư tưởng, triết học Trung Quốc

2

6

 

 

67

DPH4142

Tiếng Anh chuyên đề_Tiếng Anh du lịch

2

6

x

 

68

DPH4152

Tiếng Anh chuyên đề_Tiếng Anh thương mại

2

6

x

 

69

DPH4063

Kinh tế và đối ngoại của Nhật Bản thời hiện đại

3

6

x

 

70

DPH4073

Kỹ năng tiếng Nhật (luyện đọc - viết)

3

6

x

 

71

DPH4092

Thực tập và viết niên luận năm thứ ba

2

6

x

 

72

DPH4093

Kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc thời hiện đại

3

6

x

 

73

DPH3022

Kinh tế đối ngoại

2

6

x

 

74

DPH4392

Tiếng Hàn kỹ năng nói - viết 2

2

6

x

 

75

DPH4562

Nghiệp vụ quản trị nhân sự và văn phòng

2

6

 

 

76

DPH5012

Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á thời cận đại

2

6

 

 

77

DPH5022

Văn hóa Champa – Phù Nam

2

6

 

 

78

DPH5023

Đối dịch Nhật - Việt

3

6

x

 

79

DPH5033

Đối dịch Trung - Việt

3

6

x

 

80

DPH5043

Đối dịch Hàn -Việt

3

6

x

 

81

DPH5052

Tiếng Anh nâng cao 3 (luyện nghe -nói)

2

6

 

 

82

DPH5053

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, lãnh thổ ở Đông Á thời hiện đại

3

6

x

 

83

DPH5062

Quan hệ Nhật - Mỹ sau chiến tranh lạnh

2

6

 

 

84

DPH4302

Kỹ năng tiếng Trung (luyện đọc - viết)

2

6

x

 

85

DPH4173

Lịch sử Hàn Quốc

3

6

x

 

86

DPH4183

Kỹ năng biên - phiên dịch tiếng Hàn

3

6

x

 

87

DPH4193

Văn hóa Hàn Quốc

3

7

x

 

88

DPH4202

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

2

7

 

 

89

DPH4212

Tiếng Nhật chuyên đề_Lịch sử - văn hóa Nhật Bản

2

7

x

 

90

DPH4222

Tiếng Nhật chuyên đề_Xã hội Nhật Bản hiện đại

2

7

x

 

91

DPH4232

Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản thời cận đại

2

7

x

 

92

DPH4242

Chính trị - xã hội Nhật Bản hiện đại

2

7

x

 

93

DPH4252

Tư tưởng, tôn giáo và văn hóa Nhật Bản

2

7

x

 

94

DPH4312

Phong trào cải cách ở Trung Quốc thời cận đại

2

7

x

 

95

DPH4292

Tiếng Trung chuyên đề_Chính trị - xã hội Trung Quốc

2

7

x

 

96

DPH4362

Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á thời hiện đại

2

7

 

 

97

DPH4332

Một số vấn đề về văn hóa - xã hội Trung Quốc hiện đại

2

7

x

 

98

DPH5092

Văn học - nghệ thuật Nhật Bản

2

7

x

 

99

DPH4402

Tiếng Hàn chuyên đề_Lịch sử - văn hóa Hàn Quốc

2

7

x

 

100

DPH4472

Địa lý du lịch Trung Quốc

2

7

 

 

101

DPH3162

Nghiệp vụ ngoại thương

2

7

 

 

102

DPH4042

Một số vấn đề về ASEAN và Luật tổ chức ASEAN

2

7

x

 

103

DPH4052

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Hàn Quốc thời hiện đại

2

7

x

 

104

DPH3212

Tiến trình cải cách, mở cửa của Trung Quốc

2

7

x

 

105

DPH4072

Một số vấn đề về tình hình chính trị và kinh tế của Myanmar thời hiện đại

2

7

 

 

106

DPH4132

Kinh tế - xã hội Singapore và Philippin thời hiện đại

2

7

x

 

107

DPH4133

Tiếng Trung chuyên đề_Lịch sử - văn hóa Trung Quốc

3

7

x

 

108

DPH4112

Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa Indonesia và Malaysia

2

7

x

 

109

DPH4162

Đối dịch Anh - Việt

2

7

 

 

110

DPH5202

Quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam sau chiến tranh lạnh

2

7

 

 

111

DPH5212

Di sản văn hóa thế giới ở Hàn Quốc

2

7

 

 

112

DPH4502

Nghệ thuật truyền thống Nhật Bản

2

7

 

 

113

DPH4512

Nghiệp vụ tổ chức sự kiện

2

7

 

 

114

DPH4532

Nghiệp vụ lễ tân và ngoại giao

2

7

 

 

115

DPH4542

Chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Hàn Quốc ở Đông Bắc Á sau Chiến tranh lạnh

2

7

 

 

116

DPH4552

Khu vục mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc

2

7

 

 

117

LIS4202

Một số vấn đề về lịch sử Thái Lan, Lào và Campuchia

2

7

x

 

118

DPH4014

Thực tập tốt nghiệp

4

8

x

 

119

DPH4019

Khoá luận tốt nghiệp

10

8

 

 

 

 

 

Huế, ngày .... tháng...... năm 20........

TL. HIỆU TRƯỞNG

Xem Danh mục học liệu bắt buộc

Xem Danh mục học liệu tham khảo

Xem Danh mục tài liệu tham khảo chung