Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Văn bản - Biểu mẫu » Văn bản Bộ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT
Xem tiếp
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ
Xem tiếp
Văn bản về bản quyền và sở hữu trí tuệ - BLDS
Xem tiếp
Khảo sát dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
Xem tiếp
Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học
Xem tiếp
Quyết định số: 10/2007/QĐ - BVHTT ngày 04 tháng 05 năm 2007 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Xem tiếpTin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg