Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Nguồn truy cập mở


1. Bách khoa toàn thư Việt Nam

Từ điển bách khoa và Bách khoa toàn thư là loại sách giới thiệu tri thức của các ngành văn hóa, khoa học, kỹ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá. Từ điển bách khoa và Bách khoa toàn thư phản ánh trình độ phát triển văn hóa, khoa học của dân tộc và thế giới trong từng thời kỳ lịch sử; là loại sách có tác dụng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kĩ thuật cho mọi người; sách để tra cứu, học tập, giảng dạy. Các nước văn minh trên thế giới đều đã có những bộ từ điển bách khoa và Bách khoa toàn thư.

Địa chỉ truy cập http://bachkhoatoanthu.gov.vn

2. Cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật Việt Nam (VIETLAW)

LAWDATA là hệ cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật Việt nam, đã được Văn phòng Quốc hội nghiên cứu thành công và phát hành rộng rãi từ đầu năm 1994.

Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LAWDATA lưu trữ toàn văn các văn bản pháp luật của Nhà nước, bao gồm:

+ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội

+ Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

+ Sắc lệnh, Sắc luật, Quyết định của Chủ tịch nước

+ Các văn bản dưới luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và các cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ như: Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư,...

LAWDATA có khả năng giúp người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn có thể nhận được các kết quả tìm kiếm sau đây:

+ Toàn văn một văn bản pháp luật bất kỳ

+ Trích các điều, khoản bất kỳ của một hoặc nhiều văn bản khác nhau

+ Nghiên cứu loạt văn bản theo một chuyên đề pháp luật nào đó, một cụm từ nào đó đã được sử dụng trong các văn bản pháp luật.

Đây là một công cụ đắc lực giúp các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, kinh doanh và mọi công dân quan tâm tìm đến nội dung các văn bản pháp luật Việt Nam một cách nhanh chóng, chính xác.

Địa chỉ truy cập: http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET

3. Google Fulltext Books free

Truy cập sách miễn phí đến nhiều lĩnh vực tri thức

Địa chỉ truy cập: http://books.google.com

4. E-books giáo trình điện tử - Tiếng Việt

E-books giáo trình điện tử của Bộ giáo dục và Đào tạo bao gồm các lĩnh vực sau: Khoa học quản trị, Kinh tế - Quản lý, Viễn thông,...Thư mục được quan tâm nhất là Điện - Điện tử - Viễn thông, Xây dựng - Kiến trúc - Thủy lợi, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin.

Địa chỉ truy cập: http://www.ebook.edu.vn

5. VJOL (Vietnam Journals Online)

VJOL (Vietnam Journals Online) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Mục tiêu của VJOL là quảng bá các tạp chí khoa học tham gia VJOL cũng như những công trình nghiên cứu mà các tạp chí chuyển tải tới đông đảo bạn đọc hơn.

VJOL cung cấp thông tin về từng tạp chí thành viên, bao gồm cả mục đích và phạm vi, thông tin liên hệ và các thông tin chung khác. VJOL cũng cung cấp mục lục và tóm tắt (nếu có) của các bài viết trong những tạp chí này. Nhiều bài viết khác được cung cấp toàn văn.

Địa chỉ truy cập: http://www.vjol.info

6. CSDL Chuyên ngành AGORA

CSDL Chuyên ngành AGORA: Gồm các bài trích toàn văn từ 918 tạp chí khoa học của 107 nước - 4 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Ả Rập, Tây Ban Nha - Các lĩnh vực:

+ Nông nghiệp

+ Công nghệ sinh học

+ Các ngành liên quan đến sinh vật

+ Môi trường và xã hội học

Địa chỉ truy cập: http://www.aginternetwork.org

7. CSDL Hán Nôm toàn văn

Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội hiện đang bảo tồn và lưu giữ một bộ sưu tập đặc biệt gồm hơn 4000 thư tịch Hán Nôm, đây là hệ thống viết tiếng Việt thời xưa. Kể từ năm 2006, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã hợp tác với Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quan trọng này qua việc xây dựng một thư viện số nhằm giúp cho việc nghiên cứu của các học giả, độc giả, và giới học thuật trong nước cũng như nước ngoài tiếp cận.

Địa chỉ truy cập: http://www.nomfoundation.org/nlvnpf/vindex.php

8. Library Center - Ebrary

Library Center của Ebrary là website được lập ra nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành thư viện những tài liệu nghiên cứu, tin tức chuyên ngành và các thông tin về nghề thư viện và các chuyên ngành liên quan.

CSDL này hiện có hơn 85 sách điện tử bao gồm các chủ đề như phát triển Thư viện số, phát triển bộ sưu tập truyền thống, lịch sử thư viện cũng như những tài liệu hướng dẫn từ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Những tài liệu này được cung cấp từ các nhà xuất bản như Emerald Group Publishing Limited, Idea Group, Inc., Greenwood Publishing Group, Library of Congress, MIT Press.

Địa chỉ truy cập: http://site.ebrary.com/lib/librarycenter

9. Giới thiệu CSDL tạp chí điện tử chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn

Các tạp chí chuyên ngành này được nhà xuất bản SAGE thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ cung cấp. Các tạp chí này bao quát nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn.

Các tạp chí có thể truy cập toàn văn:

+ Information Development

+ International Studies

+ Journal of Cross-Cultural Psychology

+ Journal of South Asian Development

+ Journalism

+ South Asia Research

Địa chỉ truy cập: http://online.sagepub.com

10. Cổng truy cập Tạp chí điện tử toàn văn miễn phí ICAST

Cổng truy cập Tạp chí điện tử toàn văn ICAST (Information Centre for Aerospace Science & Technology) được xây dựng vào tháng 3/2009. Cổng thông tin ICAST cung cấp liên kết đến hơn 700 tạp chí điện tử chuyên ngành miễn phí toàn văn, bao gồm nhiểu lĩnh vực thuộc khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ.

Địa chỉ truy cập:http://www.icast.org.in/ejournal/ejournal.php

11. Health InterNetwork Access to Research Initiative

Chương trình HINARI do tổ chức WHO thành lập, kết hợp với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. Hiện nay, tại các viện y tế của 113 quốc gia đã có hơn 3503 nhan đề tạp chí chuyên ngành, giúp ích cho hàng ngàn người làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, và ngược lại, cũng góp phần cải thiện vấn đề sức khỏe toàn cầu.

Địa chỉ truy cập: http://www.who.int/hinari

12. Giới thiệu Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu được Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia xây dựng từ năm 1990. Nguồn tài liệu đầu vào của Cơ sở dữ liệu này là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc dưới dạng các đề tài, dự án.

Địa chỉ truy cập: http://10.0.16.100/kqnc

13. Directory of Open Access Journals (Danh mục tất cả các tạp chí truy cập mở)


Gồm 132.990 bài trích toàn văn từ 2669 tạp chí về toàn bộ các lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội; Nghệ thuật; Nông nghiệp; Công nghệ sinh học; Hóa học; Khoa học về môi trường;Ngôn ngữ và văn học; Sức khỏe.

Địa chỉ truy cập: http://www.doaj.org/

14. Nguồn tài nguyên về các tạp chí Y, Sinh học của Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ


Địa chỉ truy cập: http://www.biomedcentral.com

15. Project Gutenberg


Là nguồn tài liệu điện tử miễn phí, với hơn 33.000 sách điện tử đọc trên máy tính và các thiết bị cầm tay như iPad, Sony Reader, iPhone .

Địa chỉ truy cập: http://www.gutenberg.org/

16. Tổ chức Ngân hàng Thế giới


Cung cấp miễn phí nhiều tài liệu, tạp chí về các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, nông nghiệp... các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Tài liệu được trình bày theo dạng toàn văn hoặc tóm tắt.

Địa chỉ truy cập: http://econ.worldbank.org/

17. Bộ sưu tập các tác phẩm kịch của Shakespeare


Địa chỉ truy cập: http://www-tech.mit.edu/Shakespeare/works.html
   

Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg