Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


TẠP CHÍ KHOA HỌC » Tạp chí KH&CN Trường Đại Học Khoa Học Huế

Ngày cập nhật: 23/08/2016, 22:42:05 GMT+7
Tập 4, Số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Tập/Volume 4

Số/Number 2 (2016)

  Tổng biên tập: PGS.TS Hoàng Văn Hiển

  Phó Tổng biên tập: PGS.TS Hà Văn Hành, PGS.TS Hồ Thế Hà

  Thư ký tòa soạn: PGS.TS Nguyễn Văn Hợp

 MỤC LỤC

 

1.

Nguyễn Tiến Dũng

Đặc  điểm  loại  hình  H’mon  -  sử  thi  của   người

Bahnar ...

1

Toàn văn

2.

Nguyễn Văn Hùng

Kết cấu tự sự trong tiểu thuyết lịch sử  Việt Nam  sau năm 1986...

7

Toàn văn

 

3.

Từ Thu Mai

Giá trị biểu hiện của từ “chầu” trong phương ngữ Quảng Bình và Quảng Trị ...

21

Toàn văn

4.

Đỗ Thu Thủy

Dấu ấn hiện đại trong tác phẩm Nôn nóng của Giả Bình Ao .....

27

Toàn văn

5.

Phạm Thị Thu Thủy

Con người Nam Bộ trên hành trình mở đất và giữ  đất trong sáng tác của Bình Nguyên Lộc và Sơn  Nam ....

37

Toàn văn

6.

Hồ Viết Hoàng

Nâng quyền cho các dân tộc thiểu số trong quản lý rừng cộng đồng: những giá trị rừng tâm linh truyền thống....

51

Toàn văn

7.

Trần Thị Hợi

Lý Quang Diệu với chính sách xây dựng, phát triển xã hội của Singapore (1959 - 1990) ........

65

Toàn văn

8.

Nguyễn Chí Ngàn

Biến đổi trong trang phục của người Cơ Tu.....

77

Toàn văn

9.

Trần Thị Tâm

Cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam .....

87

Toàn văn

10.

Phạm Đức Thuận

Phong trào chống, phá ấp chiến lược    C n  Thơ năm 1964....

99

Toàn văn

11.

Nguyễn Thiện Cảm

Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng xã hội học tập ...

109

Toàn văn

12.

Dư Thị Huyền

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay ....

121

Toàn văn

13.

Nguyễn Thị Phương

Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự   phát

triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay ...........

133

Toàn văn

14.

Ngô Quang Tuệ

Giá trị triết lý nhân sinh của Trang Tử đối với đời sống xã hội Việt Nam....

143

Toàn văn

15.

Phan Quốc Hải

Báo chí di động tại Việt Nam - một  loại  hình  truyền thông mới ......

155

Toàn văn

 

16.

Lê Đăng Bảo Châu

Trẻ em lao động di cư ở Việt Nam từ  năm 1986  đến nay .....

171

Toàn văn

17.

Lê Duy Mai Phương

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Nghiên cứu trường hợp xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ..............

179

Toàn văn

18.

Huỳnh Thị Ánh Phương

Chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ nông thôn Miền Trung..........

193

Toàn văn

19.

Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 ng dụng ph n mềm mã nguồn mở DSpace trong xây dựng và quản lý bộ sưu tập tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Khoa học

– Đại học Huế.........

203

Toàn văn


 

 


Số lần xem: 880
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè

 Các tin khác
Tập 4, Số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 3, Số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 3, Số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 2, số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 2, số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 1, số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 1, số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg