Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Công tác xã hội

Ngày cập nhật: 31/03/2016, 22:15:10 GMT+7
Công tác xã hội

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu 

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1023

Tin học đại cương

6

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

III

Khoa học xã hội và nhân văn

 

Học phần bắt buộc

7

CTR1052

Logic học

8

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

9

TLH1012

Tâm lý học đại cương

10

DLY1022

Dân số học và phát triển

11

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

12

XXH1012

Xã hội học đại cương

13

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

V

GDTC

Giáo dục thể chất

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

14

CTX4012

Nhập môn công tác xã hội

15

LIS3142

Dân tộc học đại cương

16

LIS5012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

17

CTX3052

Gia đình học

18

CTX4232

Đạo đức nghề nghiệp

19

XHH3173

Hành vi con người và môi trường xã hội

20

TLH3092

Cấu trúc xã hội và biến đổi xã hội

21

XHH4292

Phát triển học

22

CTX4062

Xã hội học giới và phát triển

 

Học phần tự chọn

23

LIS5062

Lịch sử văn minh Việt Nam

24

TLH2012

Tâm lý học xã hội

25

CTX3122

Nguồn nhân lực và vấn đề phát triển nguồn nhân lực

26

CTX4182

Những vấn đề chất lượng cuộc sống

27

XHH4172

Xã hội học nông thôn và đô thị

28

XHH4432

Sinh kế bền vững

29

LIS4102

Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời đổi mới

VIII

Kiến thức bổ trợ ngành

Học phần bắt buộc

30

CTX5053

An sinh xã hội và những vấn đề xã hội

31

CTX4022

Phương pháp công tác xã hội

32

CTX3163

Anh văn chuyên ngành

33

CTX5072

Tâm lý trị liệu

 

Học phần tự chọn

34

LUA4232

Tội phạm học

35

XHH4182

Các vấn đề xã hội đương đại

36

CTX4152

Giáo dục cộng đồng

37

CTX5062

Yếu tố văn hóa trong thực hành xã hội

38

BAO2012

Truyền thông đại chúng

39

CTX3032

Sức khỏe cộng đồng

40

CTX5032

Giao tiếp xã hội

41

CTX5082

Tôn giáo trong công tác xã hội

42

CTX3112

Các khuynh hướng xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

IX

Khối kiến thức chuyên ngành

 

Học phần bắt buộc:

43

CTX4032

Công tác xã hội với cá nhân

44

CTX4042

Công tác xã hội với nhóm

45

CTX4063

Thực hành công tác xã hội 1

46

CTX4073

Thực hành công tác xã hội 2

47

CTX4362

Công tác xã hội với cộng đồng

48

CTX4083

Thực hành công tác xã hội 3

49

CTX4262

Công tác xã hội với gia đình

50

CTX4052

Tham vấn

51

CTX4282

Công tác xã hội và chính sách xã hội

52

CTX4102

Quản trị ngành công tác xã hội

53

CTX4252

 Quản lý trường hợp

54

CTX4343

Xây dựng và quản lý dự án trong công tác xã hội

 

Học phần tự chọn

55

XXH4132

Công tác xã hội ở vùng nông thôn

56

XHH4142

Công tác xã hội trong trường học

57

CTX4272

Công tác thanh niên

58

CTX4302

Công tác xã hội với nhóm dân tộc thiểu số

59

CTX4312

Công tác xã hội trong bệnh viện

60

CTX4352

Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

61

CTX3182

Công tác xã hội với nhóm mại dâm và nghiện ma túy

62

CTX4162

Công tác xã hội với nạn nhận thiên tai và biến đổi khí hậu

63

CTX4222

Công tác xã hội với người khuyết tật

64

CTX4292

Công tác xã hội với nạn nhân chiến tranh

65

CTX4322

Công tác xã hội với trẻ em

66

CTX4342

Công tác xã hội với người cao tuổi


Số lần xem: 1389
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg