Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Xã hội học

Ngày cập nhật: 31/03/2016, 04:33:26 GMT+7
Xã hội học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

 

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

6

TIN1023

Tin học đại cương

7

TLH1012

Tâm lý học đại cương

8

TOA2192

Xác suất thống kê

III

Khoa học xã hội, nhân văn

9

XHH1012

Xã hội học đại cương

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6(B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

GDTC

Giáo dục thể chất

V

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

10

CTX4102

Nhập môn công tác xã hội

11

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

12

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

13

CTR1052

Logic học

14

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

15

XHH2013

Xã hội học đại cương 2

16

LIS3142

Dân tộc học đại cương

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

17

TLH2012

Tâm lý học xã hội

18

XHH3013

Lịch sử xã hội học 

19

XHH3032

Phương pháp luận nghiên cứu xã hội học

20

XHH3023

Lý thuyết xã hội học hiện đại

21

XHH3063

Anh văn chuyên ngành

22

XHH3083

Phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin XHH

23

XHH3012

Nghiên cứu và xử lý thông tin định tính

24

XHH3103

Thống hê xã hội học và xử lý thông tin định lượng

25

XHH3022

Thực tập phương pháp xã hội học

VIII

Kiến thức chuyên ngành

 

Kiến thức bắt buộc

26

XXH4192

 Xã hội học Giáo dục

27

XHH4052

Xã hội học Gia đình

28

XHH4022

Xã hội học nông thôn

29

XHH4032

Xã hội học Văn hóa

30

XHH4042

Xã hội học Kinh tế

31

XHH4062

Xã hội học Giới và phát triển

32

XHH4012

Xã hội học đô thị

33

XHH4013

Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

34

XHH4092

Chính sách xã hội

35

XHH4102

Xã hội học Tôn giáo

36

XHH4112

Xã hội học Quản lý

37

XHH4292

Phát triển học

38

XHH4023

Tổ chức và phát triển cộng đồng

39

XHH4072

Xã hội học Chính trị

40

XHH4122

Xã hội học dân số

41

XHH4132

Xã hội học tội phạm

42

XHH4142

Xã hội học Môi trường

43

XHH4182

Các vấn đề xã hội đương đại

44

XHH4252

Xã hội học Lao động, việc làm

 

Kiến thức tự chọn

45

XHH4202

Xã hội học sức khỏe

46

XHH4172

Giáo dục giới tính và định hướng sức khỏe vị thành niên

47

XHH4322

Kỹ năng mềm

48

XHH4432

Sinh kế bền vững

49

XHH4102

Quản trị ngành công tác xã hội

50

XHH4422

An sinh xã hội

51

XHH4452

Đánh giá tác động xã hội

52

XHH4212

Xã hội học thanh niên

53

XHH4232

Xã hội học Khoa học và công nghệ

54

XHH4362

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)

55

XHH3112

Các khuynh hướng xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

56

XHH4332

Dự án xã hội và quản lý dự án xã hội

57

XHH4392

Xã hội học pháp luật


Số lần xem: 1487
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg