Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Đông phương học

Ngày cập nhật: 27/03/2016, 20:45:43 GMT+7
Đông phương học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH  ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

 

Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu  

 

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

6

TOAN1122

Thống kê xã hội học

7

TIN1012

Tin học đại cương 

III

Khoa học xã hội và nhân văn

 

Học phần bắt buộc

8

LIS1012

Lịch  sử văn minh thế giới

9

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

10

LIS3142

Dân tộc học Đại cương

11

LIS1032

Lịch sử mỹ thuật phương Đông và Việt Nam

12

XHH1012

Xã hội học đại cương

           Học phần tự chọn  

13

DLY1012

Địa lý học đại cương

14

KTE1012

Kinh tế học đại cương

15

NNH1012

Cơ sở ngôn ngữ học

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

V

GDTC

Giáo dục thể chất

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

16

LIS3283

Lịch sử phương Đông đại cương

17

DPH3153

Các tôn giáo trên thế giới

18

DPH3023

Tiếng Anh nâng cao 1 (luyện đọc – hiểu)

19

DPH3032

Lịch sử quan hệ quốc tế

20

DPH3053

Nhập môn khu vực học

21

LIS3302

Lịch sử Việt Nam đại cương

22

DPH3012

Tiếng Anh nâng cao 2 (luyện đọc – hiểu)

23

DPH3133

Lý luận về nhà nước và Nhà nước phương Đông

24

LIS3173

Lịch sử tư tưởng phương Đông

 

Học phần tự chọn

25

DPH3062

Các hệ thống chính trị ở Đông Nam Á

26

DPH3142

Lịch sử – văn hóa phương Tây Đại cương

27

LIS1052

Các tộc người ở phương Đông

28

DPH3052

Các tổ chức quốc tế và khu vực

29

LIS3232

Các con đường cứu nước trong phong trào giải phong dân tộc ở châu Á

30

LIS5062

Lịch sử văn minh Việt Nam

VIII

Khối kiến thức bổ trợ của ngành

VIII.1

Chuyên ngành Đông Nam Á học

 

Học phần bắt buộc

31

LIS5012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

32

DPH5013

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia, lãnh thổ ở Đông Á

 

Học phần tự chọn

33

DPH5012

Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á thời cận đại

34

DPH5052

Tiếng Anh nâng cao (luyện nghe – nói)

35

DPH5172

Kinh tế – xã hội các nước Đông Nam Á thời cận hiện đại

36

DPH3162

Nghiệp vụ ngoại thương

37

DPH5022

Văn hóa Chămpa – Phù Nam

38

LIS4192

Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông

39

LIS4382

Khảo cổ học Đông Nam Á

VIII.2

Chuyên ngành Nhật Bản học

 

Học phần bắt buộc

40

LIS5012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

41

DPH5023

Đối dịch Nhật - Việt

 

Học phần tự chọn

42

DPH5082

Quan hệ Nhật Bản với phương Tây thời cận đại

43

DPH5092

Văn học – nghệ thuật Nhật Bản

44

DPH5112

Quan hệ Nhật Bản – ASEAN sau chiến tranh lạnh

45

DPH5062

Quan hệ Nhật – Mỹ sau chiến tranh lạnh

46

DPH5072

Quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á sau chiến tranh lạnh

47

DPH5102

Địa lý, cư dân và môi trường Nhật Bản

VIII.3

Chuyên ngành Trung Quốc học

 

Học phần bắt buộc

48

LIS5012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

49

DPH5033

Đối dịch Trung - Việt

 

Học phần tự chọn

50

DPH5072

Quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á sau chiến tranh lạnh

51

DPH5122

Tư tưởng, triết học và chính trị Trung Quốc

52

DPH5132

Một số vấn đề về Đài Loan

53

DPH5142

Tổng quan về văn học Trung Quốc

54

DPH5152

Quan hệ Trung – Mỹ sau chiến tranh lạnh

55

DPH5162

Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc sau chiến tranh lạnh

IX

Khối kiến thức chuyên ngành

IX.1

Chuyên ngành Đông Nam Á học

 

Học phần bắt buộc

56

DPH4013

Tiếng Anh chuyên đề – Kinh tế – xã hội Đông Nam Á

57

DPH4103

Tiếng Anh chuyên đề – Lịch sử – văn hóa Việt Nam

58

DPH4113

Tiếng Anh chuyên đề – Lịch sử – văn hóa Đông Nam Á

59

LIS4472

Một số vấ đề về lịch sử – văn hóa Huế

60

DPH3022

Kinh tế đối ngoại

61

DPH4142

Tiếng Anh chuyên đề – Tiếng Anh du lịch

62

DPH4152

Tiếng Anh chuyên đề – Tiếng Anh thương mại

63

LIS3293

Lịch sử Đông Nam Á đại cương

64

DPH4042

Một số vấn đề về ASEAN và luật tổ chức ASEAN

65

DPH4112

Một số vấn đề về lịch sử – văn hóa Indonesia và Malaysia

66

DPH4132

Kinh tế – xã hội Singapore và Philippin thời hiện đại

67

LIS4202

Một số vấn đề về lịch sử Thái Lan, Lào và Campuchia

 

Học phần tự chọn

68

DPH3042

Văn hóa và tôn giáo Đông Nam Á

69

DPH3072

Lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Nam thời hiện đại

70

DPH3082

Các di sản thế giới ở phương Đông

71

DPH3092

Các học thuyết chính trị trên thế giới

72

DPH3102

Một số vấn đề về quan hệ quốc tế châu Á – Thái Bình Dương

73

DPH4062

Một số vấn đề về lịch sử – văn hóa Ấn Độ

74

DPH3192

Một số vấn đề về lễ tân và ngoại giao

75

DPH4072

Myanmar thời hiện đại

76

DPH4162

Đối dịch Anh – Việt

77

DPH4172

Văn hóa doanh nghiệp

78

DPH4192

Một số vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội Brunei thời hiện đại

79

DPH4202

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

80

DPH4362

Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á thời hiện đại

IX.2

Chuyên ngành Nhật Bản học

 

Học phần bắt buộc

81

DPH4023

Tiếng Nhật căn bản 2

82

DPH4033

Tiếng Nhật căn bản 2

83

DPH4062

Một số vấn đề lịch sử – văn hóa Nhật Bản

84

DPH4372

Nhật môn nghiên cứu Nhật Bản

85

DPH3022

Kinh tế đối ngoại

86

DPH4063

Kinh tế và đối ngoại của Nhật Bản thời hiện đại

87

DPH4073

Kỹ năng tiếng Nhật (luyện đọc – viết)

88

DPH4212

Tiếng Nhật chuyên đề – Lịch sử – văn hóa Nhật Bản

89

DPH4222

Tiếng Nhật chuyên đề – Xã hội Nhật Bản hiện đại

90

DPH4232

Cải cách Minh trị ở Nhật Bản thời cận đại

91

DPH4242

Chính trị – xã hội Nhật Bản hiện đại

92

DPH4252

Tư tưởng, tôn giáo và văn hóa Nhật Bản

 

Học phần tự chọn

93

DPH3042

Văn hóa và tôn giáo Đông Nam Á

94

DPH3072

Lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Na thời hiện đại

95

DPH3082

Các di sản thế giới ở Phương Đông

96

DPH3092

Các học thuyết chính trị trên thế giới

97

DPH3102

Một số vấn đề về quan hệ quốc tế châu Á – Thái Bình Dương

98

DPH4062

Một số vấn đề về lịch sử – văn hóa Ấn Độ

99

DPH3192

Một số vấn đề về lễ tân và ngoại giao

100

DPH4172

Văn hóa doanh nghiệp

101

DPH4202

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

102

DPH4272

Quan hệ Nhật – Nga sau chiến tranh lạnh

103

DPH5013

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia, lãnh thổ ở Đông Á

IX.3

Chuyên ngành Trung Quốc học

 

Học phần bắt buộc

104

DPH4132

Tiếng Trung căn bản 2

105

DPH4282

Nhập môn nghiên cứu Trung Quốc

106

LIS4122

Một số vấn đề về lịch sử Trung Quốc

107

TRU3023

Tiếng Trung căn bản 1

108

DPH3022

Kinh tế đối ngoại

109

DPH4093

Kinh tế đối ngoại của Trung Quốc thời hiện đại

110

DPH4302

Kỹ năng tiếng Trung (luyện đọc - viết)

111

DPH3212

Tiến trình cải cách, mở cửa của Trung Quốc

112

DPH4133

Tiếng Trung chuyên đề – Lịch sử – văn hóa Trung Quốc

113

DPH4292

Tiếng Trung chuyên đề – Chính trị – xã hội Trung Quốc

114

DPH4312

Phong trào cải cách ở Trung Quốc thời cận đại

115

DPH4332

Một số vấn đề về văn hóa – xã hội Trung Quốc hiện đại

 

Học phần tự chọn

116

DPH3042

Văn hóa và tôn giáo Đông Nam Á

117

DPH3072

Lịch sử quan hệ quốc tế của Việt Nam thời hiện đại

118

DPH3082

Các di sản thế giới ở phương Đông

119

DPH3092

Các hoạc thuyết chính trị trên thế giới

120

DPH3102

Một số vấn đề về quan hệ quốc tế châu Á – Thái Bình Dương

121

DPH4062

Một số vấn đề về lịch sử – văn hóa Ấn Độ

122

DPH3192

Một số vấn đề về lễ tân và ngoại giao

123

DPH3152

Quan hệ Trung – Nga sau chiến tranh lạnh

124

DPH4172

Văn hóa doanh nghiệp

125

DPH4202

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

126

DPH4342

Quan hệ Trung Quốc – ASEAN sau chiến tranh lạnh

127

DPH5013

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia, lãnh thổ ở Đông Á

D

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

E

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC

 

 

 

 


Số lần xem: 1566
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg