Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Toán ứng dụng

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 03:20:44 GMT+7
Toán học ứng dụng

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu 

SỐ

TT


HỌC
PHẦN

HỌC PHẦN

 
 
 

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

I

Các học phần lý luận chính trị 

 

            1           

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

            2           

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

            3           

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

            4           

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 
II

Khoa học tự nhiên

 

            5           

TIN1013

Tin học đại cương

 

            6           

TOA1012

Cơ sở toán

 

            7           

TOA1023

Đại số tuyến tính

 

            8           

TOA1034

Phép tính vi tích phân hàm một biến

 

            9           

TOA3102

Thực hành máy tính

 

          10         

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

 

          11         

TOA1043

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

 

          12         

TOA3112

Đại số tuyến tính nâng cao

 

          13         

TOA1052

Phép tính tích phân hàm nhiều biến

 

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

 

IV

Giáo dục thể chất 

 

V

Giáo dục quốc phòng 

 

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

          14         

TOA2013

Phương pháp lập trình

 

          15         

TUD3012

Giải toán trên máy tính

 

          16         

TOA2063

Đại số đại cương

 

          17         

TOA2083

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

 

          18         

TOA2182

Phương trình vi phân thường

 

          19         

TOA2212

Lý thuyết độ đo và tích phân

 

          20         

TOA3023

Toán học rời rạc

 

          21         

TOA2023

Xác suất thống kê

 

          22         

TOA2052

Giải tích nâng cao

 

          23         

TOA2093

Hàm biến phức

 

          24         

TOA2162

Anh văn chuyên ngành

 

          25         

TOA2202

Hình học giải tích

 

          26         

TOA2222

Không gian mêtric

 

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 
 

Học phần bắt buộc

 

          27         

TOA2033

Phương pháp tính

 

          28         

TOA3043

Giải tích lồi

 

          29         

TUD3053

Thiết kế và đánh giá thuật toán

 

          30         

TUD3072

Mã hóa thông tin

 

          31         

TUD4013

C++ và lập trình hướng đối tượng

 

          32         

TOA2133

Quy hoạch tuyến tính

 

          33         

TUD3063

Cơ sở dữ liệu

 

 

Học phần tự chọn

 

          34         

TOA2103

Phương trình đạo hàm riêng

 

          35         

TOA2123

Giải tích hàm

 

          36         

TOA4263

Giải tích ma trận

 

          37         

TUD3013

Logic mờ

 

          38         

TUD4183

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

 

VIII

Kiến thức chuyên ngành

 

VIII.1

Chuyên ngành Toán tin ứng dụng

 

 

Học phần bắt buộc

 

          39         

TUD4103

Xử lý ảnh số

 

          40         

TUD4203

Nhập môn khai phá dữ liệu

 

          41         

TUD4023

Giải toán trên máy tính nâng cao

 

 

Học phần tự chọn

 

          42         

TUD4083

Thống kê máy tính

 

          43         

TUD4153

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

 

          44         

TUD4253

Lập trình trên ngôn ngữ hình thức

 

          45         

TUD4143

Xử lý số liệu thống kê

 

VIII.2

Chuyên ngành Lập trình ứng dụng

 

 

Học phần bắt buộc

 

          46         

TUD4113

C# và ứng dụng

 

          47         

TUD4133

Lập trình java và ứng dụng

 

          48         

TUD4023

Giải toán trên máy tính nâng cao

 

 

Học phần tự chọn

 

          49         

TUD4083

Thống kê máy tính

 

          50         

TUD4153

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

 

          51         

TUD4043

Lập trình trên ngôn ngữ Swift

 

          52         

TUD4253

Lập trình trên ngôn ngữ hình thức

 

          53         

TUD4143

Xử lý số liệu thống kê

 

VIII.3

Chuyên ngành Tối ưu

 

 

Học phần bắt buộc

 

          54         

TOA4093

Giải tích không trơn

 

          55         

TOA4123

Bất đẳng thức biến phân

 

          56         

TOA4213

Lý thuyết tối ưu

 

 

Học phần tự chọn

 

          57         

TUD4063

Tối ưu tổ hợp

 

          58         

TUD4023

Giải toán trên máy tính nâng cao

 

          59         

TUD4253

Lập trình trên ngôn ngữ hình thức

 

          60         

TUD4033

Lý thuyết phục vụ đám đông

 

          61         

TUD4143

Xử lý số liệu thống kê

 

 

 


Số lần xem: 1216
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg