Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Toán học

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 23:14:49 GMT+7
Toán học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TOÁN HỌC

 

 Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

SỐ

TT

HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

 

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

 

TIN1013

Tin học đại cương

 

TOA1012

Cơ sở toán

 

TOA1023

Đại số tuyến tính

 

TOA1034

Phép tính vi tích phân hàm một biến

 

TOA3102

Thực hành máy tính

 

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

 

TOA1043

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

 

TOA3112

Đại số tuyến tính nâng cao

 

TOA1052

Phép tính tích phân hàm nhiều biến

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

Giáo dục thể chất

V

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

TOA2013

Phương pháp lập trình

 

TUD3012

Giải toán trên máy tính

 

TOA2063

Đại số đại cương

 

TOA2083

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

 

TOA2182

Phương trình vi phân thường

 

TOA2212

Lý thuyết độ đo và tích phân

 

TOA3023

Toán học rời rạc

 

TOA2023

Xác suất thống kê

 

TOA2052

Giải tích nâng cao

 

TOA2093

Hàm biến phức

 

TOA2162

Anh văn chuyên ngành

 

TOA2202

Hình học giải tích

 

TOA2222

Không gian mêtric

 

TOA3063

Tôpô đại cương

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

TOA2033

Phương pháp tính

 

TOA3043

Giải tích lồi

 

TOA3092

Lý thuyết Galois

 

TOA4272

Xác suất nâng cao

 

TUD3122

Phương pháp Monte-Carlo

 

TOA2103

Phương trình đạo hàm riêng

 

TOA2123

Giải tích hàm

 

TOA3053

Hình học vi phân

 

TOA4262

Thống kê toán học

 

TOA4263

Giải tích ma trận

VIII

Kiến thức chuyên ngành

VIII.1

Chuyên ngành Toán xác suất thống kê

 

Học phần bắt buộc

 

TOA4153

Quá trình ngẫu nhiên 1

 

TOA4193

Thống kê nhiều chiều

 

TOA4203

Mô hình thống kê ứng dụng

 

Học phần tự chọn

 

TOA4333

Khai phá dữ liệu thống kê

 

TOA4023

Chuỗi thời gian

 

TOA4343

Mô hình phân tích và định giá tài sản

 

TOA4033

Lý thuyết phục vụ đám đông

 

TUD4143

Xử lý số liệu thống kê

 

TUD4163

Kinh tế lượng

VIII.2

Chuyên ngành Toán giải tích

 

Học phần bắt buộc

 

TOA4093

Giải tích không trơn

 

TOA4013

Phép tính biến phân

 

Học phần tự chọn

 

TOA3033

Cơ học lý thuyết

 

TOA4073

Lý thuyết phổ và toán tử

 

TOA4113

Phương pháp số giải phép tính vi phân

 

TOA4133

Hàm phức 2

 

TOA4253

Lập trình trên ngôn ngữ hình thức

 

TOA4283

Lý thuyết định tính trong phép tính vi phân

VIII.3

Chuyên ngành Toán đại số

 

TOA4033

Lý thuyết số

 

TOA4043

Mô - đun

 

TOA4053

Đường cong elliptic

 

TOA4063

Cơ sở Grobner

 

TOA4183

Lý thuyết nhóm

           


Số lần xem: 1350
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg