Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Công nghệ KTĐT - TT

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 03:29:33 GMT+7
Công nghệ KTĐT - TT

 HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

Số TT

MÃ HỌC
PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị 

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1013

Tin học đại cương

6

TOA1012

Cơ sở toán

7

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình giải tích

8

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1 

10

TOA1092

Phép tính vi phân hàm nhiều biến

11

VLY1022

Vật lý đại cương 2 

12

VLY1032

Thực hành Vật lý đại cương 1 

13

MTR1022

Môi trường đại cương

14

VLY1042

Thực hành Vật lý đại cương 2

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

Giáo dục thể chất

V

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

 Kiến thức cơ sở của nhóm ngành

15

DTV2043

Cấu kiện điện tử, quang điện tử

16

DTV2013

Lý thuyết mạch

17

VLY2122

Phương trình vi phân

18

DTV2023

Kỹ thuật mạch điện tử

19

TOA2022

Xác suất thống kê

20

VLY2112

Phương pháp tính

21

DTV2033

Kỹ thuật số

22

DTV2063

Toán chuyên ngành

23

DTV2073

Lý thuyết trường điện tử

24

DTV2052

Kỹ thuật vi xử lý

25

DTV2062

Anh văn chuyên ngành

26

VLY3043

Vật lý thống kê

VII

 Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

27

DTV3222

Nguồn điện

28

DTV3082

Thực hành ĐT-VT cơ bản I

29

DTV3013

Đo lường điện tử viễn thông

30

DTV3022

Cơ sở lý thuyết thông tin

31

 

DTV3092

Thực hành ĐT-VT cơ bản II

32

DTV3012

Kỹ thuật lập trình cho vi xử lý và vi điều khiển

33

DTV3033

Xử lí số tín hiệu

34

DTV3043

Lý thuyết điều khiển tự động

35

DTV3073

Kỹ thuật siêu cao tầng

36

DTV3102

Thực hành cơ sở Điện tử - Viễn thông I

37

DTV3182

Vi xử lý và điều khiển trong đo lường tự động

38

DTV3052

Mạng viễn thông

39

DTV3112

Lý thuyết truyền sóng

40

DTV3123

Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch

41

DTV3132

Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu

42

DTV3142

Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn

43

DTV3152

Thực hành cơ sở Điện tử - Viễn thông II

44

DTV3062

Đồ án đo lường điều khiển tự động

45

DTV3163

Cơ sở kỹ thuật thông tin quang

46

DTV3173

Thông tin số

47

DTV3192

Thiết bị đầu cuối và các dịch vụ viễn thông

48

DTV3202

Mạng ngoại vi

49

DTV3213

Thực hành cơ sở Điện tử - Viễn thông III

 

Học phần tự chọn

50

DTV3282

Điện tử ứng dụng

51

DTV3332

Kỹ thuật truyền hình

52

DTV3302

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

53

DTV3312

Ghép kênh PDH và SDH

54

DTV3292

Lý thuyết và kỹ thuật anten

55

DTV3342

Công nghệ đường trục

VIII

Kiến thức chuyên ngành

VIII.1

Kỹ thuật điện tử

 

Học phần bắt buộc

56

DTV4272

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

57

DTV4283

Thiết kế  hệ thống VLSL

58

DTV4293

Thiết hệ thông thông nhúng thời gian thực

59

DTV4302

Xử lý số tín hiệu nâng cao

60

DTV4314

Thực hành chuyên ngành kỹ thuật điện tử

 

   Học phần tự chọn

61

DTV4322

Kỹ thuật vi xử lý 2

62

DTV4332

Thiết kế phần cứng hệ thống nhúng

VIII.2

Kỹ thuật viễn thông

 

Học phần bắt buộc

63

DTV4024

Thực hành chuyên ngành kỹ thuật viễn thông

64

DTV4083

Thông tin di động

65

DTV4223

Kỹ thuật hệ thống thông tin quang

66

DTV4253

Thiết kế mô hình hóa hệ thông thông tin quang

 

Học phần tự chọn

67

DTV4233

Kỹ thuật truyền thông vô tuyến

68

DTV4273

Thiết kế và quản lý hệ thống mạng

VIII.3

Kỹ thuật vô tuyến điện tử

 

Học phần bắt buộc

69

DTV4014

Thực hành chuyên ngành kỹ thuật vô tuyến điện tử

70

DTV4043

Kỹ thuật anten

71

DTV4103

Xử lý tín hiệu số

72

DTV4143

Mã hóa và mật mã

 

Học phần tự chọn

73

DTV4193

Xử lý tín hiệu tương tự

74

DTV4213

Kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao

 

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

75

DTV4212

Thực tập tốt nghiệp

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

76

DTV4229

Đồ án tốt nghiệp

TỔNG CỘNG:  76 ĐƠN VỊ HỌC LIỆU

 

 

 


Số lần xem: 1305
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg