Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Hóa học

Ngày cập nhật: 18/10/2016, 23:23:24 GMT+7
Hóa học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH HÓA HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

STT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CRT1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CRT1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CRT1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CRT1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

HOA1012

Hóa học đại cương 1

6

HOA1023

Hóa học đại cương 2

7

TIN1013

Tin học đại cương

8

TOA1072

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1

10

HOA1032

Thực tập Hóa học đại cương

11

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

12

VLY1022

Vật lý đại cương 2

13

TOA1092

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

  Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

  Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối           tượng dân tộc ít người

IV

GDTC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

V

GDQP

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

14

HOA2032

Hóa học vô cơ 1

15

HOA2153

Hóa lý 1 (Nhiệt - Động)

16

HOA3072

Hóa học môi trường

17

HOA2042

Hóa học vô cơ 2

18

HOA2052

Thực tập hóa học vô cơ 1

19

HOA2073

Hóa học hữu cơ 1

20

HOA2163

Hóa    2  (Điện - Cao phân tử - Keo)

21

HOA2172

Thực tập hóa lý 1

22

HOA2062

Thực tập hóa học vô cơ 2

23

HOA2083

Hóa học hữu cơ 2

24

HOA2092

Thực tập hóa học hữu cơ 1

25

HOA2113

Hóa học phân tích 1

26

HOA2182

Thực tập hóa lý 2

27

HOA2102

Thực tập hóa học hữu cơ 2

28

HOA2122

Hóa học phân tích 2

29

HOA2132

Thực tập hóa học phân tích 1

30

HOA2142

Thực tập hóa học phân tích 2

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

31

HOA3052

Cơ sở hóa lượng tử

32

HOA3012

Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học I

33

HOA3043

Hóa học các hợp chất có hoạt tính sinh học

34

HOA3062

Hóa học phức chất

35

HOA3013

Phân tích công cụ 1

36

HOA3033

Thống kê ứng dụng trong hóa học

37

HOA3082

Phân tích công cụ 2

38

HOA3142

Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học II

39

HOA3152

Thực tập quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

40

HOA3162

Cơ sở công nghệ hóa học

41

HOA3102

Hóa dầu

42

HOA3172

Phân tích công cụ 3

 

Học phần tự chọn

43

HOA3112

Hóa sinh

44

HOA3122

Hóa vật liệu

VIII

Kiến thức bổ trợ

45

HOA5012

Anh văn chuyên ngành

46

HOA5022

Hóa tin

IX

Kiến thức chuyên ngành

IX.1

Chuyên ngành Hóa Vô cơ

 

Học phần Bắt buộc

47

HOA4022

Thực tập hóa học vô cơ 3

48

HOA4482

Kỹ thuật sản xuất xi măng

49

HOA4482

Kỹ thuật sản xuất gốm sứ

 

Học phần tự chọn

50

HOA4032

Hóa học các nguyên tố hiếm

51

HOA4052

Vật liệu gốm kỹ thuật

52

HOA4062

Cân bằng pha

53

HOA4122

Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu

IX.2

Chuyên ngành Hóa Phân tích

 

Học phần Bắt buộc

54

HOA4072

Phân tích quang phổ hóa học

55

HOA4082

Thực tập hóa học phân tích 3

56

HOA4542

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong chế biến dầu mỏ

 

Học phần tự chọn

57

HOA4102

Các phương pháp tách

58

HOA4112

Phân tích sắc ký

59

HOA4122

Kỹ thuật lấy và xử lý mẫu

60

HOA4532

Phân tích nước và nước thải

IX.3

Chuyên ngành Hóa môi trường

 

Học phần Bắt buộc

61

HOA4142

Thực tập phân tích môi trường

62

HOA4152

Xử lý nước và nước thải

63

HOA4532

Phân tích nước và nước thải

 

Học phần tự chọn

64

HOA4072

Phân tích quang phổ hóa học

65

HOA4112

Phân tích sắc ký

66

HOA4162

Ô nhiễm nước và không khí

67

HOA4542

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong chế biến dầu mỏ

IX.4

Chuyên ngành Hóa lý

 

Học phần Bắt buộc

68

HOA4182

Thực tập chuyên đề Hóa lý

69

HOA4502

Mô phỏng các quá trình hóa học

70

HOA4512

Công nghệ điện hóa

 

Học phần tự chọn

71

HOA4202

Biến tính polyme

72

HOA4212

Động hóa học

73

HOA4222

Hóa keo ứng dụng

74

HOA4522

Công nghệ lạnh

IX.5

Chuyên ngành Hóa kỹ thuật

 

Học phần Bắt buộc

75

HOA4252

Kỹ thuật các quá trình dị thể

76

HOA4262

Kỹ thuật vật liệu polyme

77

HOA4462

Thực tập công nghệ hóa học

 

Học phần tự chọn

78

HOA4272

Kỹ thuật tổng hợp hữu cơ và hóa dầu

79

HOA4292

Vật liệu composite

80

HOA4522

Công nghệ lạnh

81

HOA4572

Kỹ thuật phân tích thực phẩm

X.6

Chuyên ngành Hóa dầu

 

Học phần Bắt buộc

82

HOA4302

Thực tập hóa dầu

83

HOA4312

Xúc tác hóa dầu

84

HOA4322

Chế biến khí thiên nhiên và dầu mỏ

 

Học phần tự chọn

85

HOA4272

Kỹ thuật tổng hợp hữu cơ và hóa dầu

86

HOA4332

Dầu mỡ bôi trơn

87

HOA4342

Các sản phẩm dầu khí

88

HOA4352

Kỹ thuật môi trường trong chế biến dầu khí

IX.7

Chuyên ngành Hóa hữu cơ

 

Học phần Bắt buộc

89

HOA4362

Phân tích hữu cơ

90

HOA4372

Thực tập phân tích hữu cơ

91

HOA4562

Kỹ thuật các hợp chất có hoạt tính sinh học

 

Học phần tự chọn

92

HOA4282

Kỹ thuật chế biến thực phẩm

93

HOA4382

Xúc tác

94

HOA4412

Hóa sinh ứng dụng trong thực phẩm

95

HOA4552

Kỹ thuật nghiên cứu xúc tác trong chế biến dầu mỏ

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

96

HOA4442

Thực tập thực tế

D

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC

 

HOA4448

Khóa luận tốt nghiêp (KLTN)

 

 

Các học phần thay thế KLTN

( Đối với sinh viên không làm KLTN)


Số lần xem: 993
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg