Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 21:52:33 GMT+7
Công nghệ thông tin

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1013

Tin học đại cương

6

TIN1042

Kỹ thuật lập trình 1

7

TOAN1012

Cơ sở toán

8

TOAN1023

Đại số tuyến tính

9

TOAN1034

Phép tính vi tích phân hàm một biến

10

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

11

TIN1053

Kỹ thuật lập trình 2

12

TIN1033

Java cơ bản

III

Khoa học xã hội và nhân văn

13

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

14

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

15

TLH1012

Tâm lý học đại cương

16

XHH1012

Xã hội học đại cương

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (A1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

V

GDTC

Giáo dục thể chất

VI

CDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

17

TIN2013

Kiến trúc máy tính

18

TIN3013

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

19

TIN3023

Toán học rời rạc

20

TOAN2023

Xác suất thống kê

21

TOAN2033

Phương pháp tính

VIII

Kiến thức cơ sở của ngành

22

TIN3012

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)

23

TIN3033

Nhập môn cơ sở dữ liệu

24

TIN3073

Lập trình hướng đối tượng

25

TIN2033

Anh văn chuyên ngành

26

TIN4012

Thiết kế cơ sở dữ liệu

27

TIN3053

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

28

TIN3084

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

29

TIN3133

Đồ họa máy tính

30

TIN4122

Ngôn ngữ mô hình hóa UML

31

TIN3042

Nguyên lý hệ điều hành

32

TIN3043

Kỹ nghệ phần mềm

33

TIN3093

Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin

34

TIN3113

Nhập môn trí tuệ nhân tạo

35

TIN3123

Mạng máy tính

IX

Kiến thức chuyên ngành

IX.1

Chuyên ngành Khoa học máy tính

 

Các môn học bắt buộc

36

TIN4073

Phân tích và thiết kế thuật toán

37

TIN4103

Khai phá dữ liệu

38

TIN4213

Xử lý ảnh số

 

Các môn học tự chọn

39

TIN4043

Lý thuyết mật mã

40

TIN4053

Hệ hỗ trợ quyết định

41

TIN4093

Độ phức tạp thuật toán

42

TIN4233

Hệ chuyên gia

43

TIN4243

Lý thuyết nhận dạng

44

TIN4263

Lập trình Logic

45

TIN4083

Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat

46

TIN4483

Xây dựng ứng dụng với .NetFramaWork

IX.2

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

 

Các môn học bắt buộc

47

TIN4083

Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat

48

TIN4493

Lập trình Web

49

TIN4033

Cơ sở dữ liệu nâng cao

 

Các môn học tự chọn

50

TIN4043

Lý thuyết mật mã

51

TIN4053

Hệ hỗ trợ quyết định

52

TIN4063

Phần mềm mã nguồn mở

53

TIN4073

Phân tích và thiết kế thuật toán

54

TIN4093

Độ phức tạp thuật toán

55

TIN4103

Khai phá dữ liệu

IX.3

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

 

Các môn học bắt buộc

56

TIN4013

Java nâng cao

57

TIN4133

Quản trị dự án phần mềm

58

TIN4183

Kiểm định phần mềm

 

Các môn học tự chọn

59

TIN4423

Web ngữ nghĩa

60

TIN4113

Quy trình phát triển phần mềm

61

TIN4403

Lập trình ứng dụng cho các thiết bị di động

62

TIN4483

Xây dựng ứng dụng với .NetFramaWork

63

TIN4063

Phần mềm mã nguồn mở

IX.4

Chuyên ngành Mạng máy tính

 

Các môn học bắt buộc

64

TIN4273

Kỹ thuật vi xử lý

65

TIN4283

Kỹ thuật truyền dữ liệu

66

TIN4293

An toàn mạng

 

Các môn học tự chọn

67

TIN4302

Quản trị mạng

68

TIN4143

Mạng không dây và di động

69

TIN4153

Lập trình mạng

70

TIN4163

Hệ phân tán

71

TIN4193

Đánh giá hiệu năng mạng

72

TIN4223

Hệ điều hành LINUX

73

TIN4023

Phân tích kiến trúc và thiết kế mạng


Số lần xem: 1557
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg