Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Địa chất học

Ngày cập nhật: 01/04/2016, 04:20:02 GMT+7
Địa chất học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu 

 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

HOA1013

Hóa học đại cương

6

TIN1013

Tin học đại cương

7

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

8

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1

10

TOA1092

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến

11

TOA2022

Xác suất thống kê

12

VLY1023

Vật lý đại cương 2

13

VLY1031

Thực hành Vật lý đại cương

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

 

 

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người.

IV

GDTC

Giáo dục thể chất

V

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

14

DCH2012

Trắc địa đại cương

15

DCH2022

Địa chất đại cương

16

DCH2032

Khoáng vật học

17

DCH2042

Thạch học đá magma

18

DCH2161

Thực hành khoáng vật

19

HOA2022

Hóa học phân tích

20

HOA 2152

Hóa lý

21

DCH2011

Thực hành bản đồ địa chất trong phòng

22

DCH2053

Thạch học đá trầm tích và đá biến chất

23

DCH2062

Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất

24

DCH2072

Địa mạo và trầm tích Đệ tứ

25

DCH2021

Thực hành hóa học phân tích

26

DCH2082

Địa chất thủy văn đại cương

27

DCH2092

Kỹ thuật khoan

28

DCH2112

Địa chất Việt Nam

29

DCH2122

Khoáng sản

30

DCH2102

Địa vật lý thăm dò

31

DCH2132

Địa chất biển

 

Học phần tự chọn

32

DCH3112

Tin học ứng dụng trong địa chất

33

DLY2012

Viễn thám và GIS

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

34

DCH3012

Tinh thể học đại cương

35

DCH3032

Cổ sinh - Địa tầng

36

DCH3042

Địa hóa đại cương

37

DCH3022

Quang học tinh thể

38

DCH3091

Thực hành thạch học

39

DCH3092

Môi trường và đánh giá tác động môi trường

40

DCT3012

Cơ sở Địa chất công trình

41

DCH3021

Thực hành quang tinh

42

HCH3041

Niên luận

43

DCH3082

Tìm kiếm thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản

44

DCH32722

Cơ sở tuyển khoáng

45

DCT4101

Thí nghiệm đất xây dựng

46

DCH3062

Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

47

DCH3072

Địa chất khai thác mỏ khoáng

48

DCH3102

Địa chất môi trường và tai biến địa chất

49

DCH3192

Lập và phân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ

50

DCH3202

Đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên khoáng sản

 

Học phần tự chọn

51

DCH2142

Địa kiến tạo

52

DCH3222

Công nghệ khai thác khoáng sản

53

DCH3232

Tiếng Anh chuyên ngành địa chất

54

DCT3042

Động lực nước dưới đất

55

DCH3142

Ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong giải quyết các nhiệm vụ địa chất

56

DCH3152

Khoan nổ mìn

57

DCH3242

Thiết kế mỏ lộ thiên

58

DCH3252

An toàn - Vệ sinh trong khai thác mỏ

59

DCH3262

Luật khoáng sản và luật môi trường

60

DCH3282

Các phương pháp nghiên cứu quặng

 

 


Số lần xem: 1384
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg