Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Kỹ thuật địa chất

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 04:01:29 GMT+7
Kỹ thuật địa chất

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

HOA1013

Hóa học đại cương

6

TIN1013

Tin học đại cương

7

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

8

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1

10

DCH2012

Trắc địa đại cương

11

TOA1092

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến

12

VLY1023

Vật lý đại cương 2

13

VLY1031

Thực hành Vật lý đại cương

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

Giáo dục thể chất

V

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

14

DCH2022

Địa chất đại cương

15

TOA2022

Xác suất thống kê

16

DCH2032

Khoáng vật học

17

DCH2042

Thạch học đá magma

18

DCH2161

Thực hành khoáng vật

19

DCT2022

Môi trường địa chất

20

DLY3022

Thủy văn đại cương

21

HOA2022

Hóa học phân tích

22

HOA2152

Hóa lý

23

DCH2011

Thực hành bản đồ địa chất trong phòng

24

DCH2053

Thạch học đá trầm tích và đá biến chất

25

DCH2062

Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất

26

DCH2072

Địa mạo và trầm tích Đệ tứ

27

HOA2021

Thực hành hóa học phân tích

28

DCH2082

Địa chất thủy văn đại cương

29

DCH2092

Kỹ thuật khoan

30

DCH2112

Địa chất Việt Nam

31

DCH2122

Khoáng sản

32

DCH3091

Thực hành thạch học

33

DCT3152

Đánh giá tác động môi trường

34

DCH2102

Địa vật lý thăm dò

 

Học phần tự chọn

35

DCT3022

Tin học địa chất công trình – địa chất thủy văn

36

DLY2012

Viễn thám và GIS

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

37

DCT3013

Đất đá xây dựng

38

DCT3021

Thí nghiệm đất xây dựng

39

DCT3052

Vật liệu xây dựng

40

DCT3011

Niên luận

41

DCT3032

Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn

42

DCT3033

Động lực nước dưới đất

43

DCT3062

Địa chất động lực công trình

44

DCT3072

Cơ học đất

45

DCT3232

Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình

46

DCT3242

Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật địa chất

 

Học phần tự chọn

47

DCT3252

Các vấn đề địa chất trong xây dựng công trình

48

DCT3262

Sự cố các công trình xây dựng

VIII

Kiến thức chuyên ngành

VIII.1

Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật

 

Học phần bắt buộc

49

DCT3122

Nền và móng

50

DCT3182

Kỹ thuật cải tạo đất nền

51

DCT4011

Đồ án địa chất công trình

52

DCT4021

Phương pháp khảo sát địa kỹ thuật

53

DCT4022

Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế thi công các công trình xây dựng

54

DCT4032

Địa chất công trình Việt Nam

 

Học phần tự chọn

55

DCT3132

Cơ sở thi công và thí nghiệm công trình

56

DCT3142

Công trình xây dựng

57

DCT3162

Cơ học đá

58

DCT4091

Đồ án nền và móng

59

DCT4101

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

VIII.2

Chuyên ngành Địa chất thủy văn – Quản lý tài nguyên nước

 

Học phần bắt buộc

60

DCH3122

Cấp thoát nước

61

DCH3172

Thủy địa hóa và nước khoáng

62

DCT4112

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

63

DCT4142

Địa chất thủy văn và Thủy văn Việt Nam

64

DCT4152

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông

 

Học phần tự chọn

65

DCT4162

Bảo vệ môi trường nước

66

DCT4172

Khí hậu – Khí tượng

67

DCT4182

Xử lý nước

68

DCT4192

Thủy văn môi trường


Số lần xem: 1100
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg