Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Sinh học

Ngày cập nhật: 01/04/2016, 20:13:26 GMT+7
Sinh học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH SINH HỌC

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu 

SỐ

TT

Mã học phần

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

HOA1013

Hóa học đại cương

6

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

7

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

8

VLY1012

Vật lý đại cương 1  

9

TIN1013

Tin học đại cương

10

VLY1022

Vật lý đại cương 2  

11

DLY1042

Khoa học trái đất

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/ ... bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/ ...bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

GDTC

Giáo dục thể chất (5 học kỳ)

V

GDQP

Giáo dục quốc phòng (4 tuần)

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

12

SIN2012

Tế bào học

13

SIN2112

Cơ sở khoa học môi trường

14

HOA2012

Hóa học hữu cơ

15

SIN2022

Mô học

16

SIN2032

Sinh học phát triển

17

HOA2023

Hóa học phân tích

18

SIN2122

Thống kê sinh học

19

SIN2043

Hóa sinh học

20

SIN2083

Sinh lý học thực vật

21

SIN2093

Sinh lý học động vật

22

TOA2173

Xác suất thống kê

23

SIN2053

Sinh học phân tử

24

SIN2063

Di truyền học

25

SIN2073

Vi sinh vật học

26

SIN2102

Lý sinh học

 

Học phần tự chọn

27

SIN2132

Giải phẩu người

28

SIN2172

Anh văn chuyên ngành

29

SIN2182

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh học

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Các học phần bắt buộc

30

SIN3013

Thực vật học

31

SIN3043

Động vật không xương sống

32

SIN3022

Tảo học

33

SIN3032

Nấm học

34

SIN3053

Động vật có xương sống

35

SIN3062

Sinh thái học

36

SIN3092

Đa dạng sinh học

37

SIN3072

Tiến hóa 

 

Học phần tự chọn

38

SIN3092

Kỹ thuật hiển vi

39

SIN3102

Quang sinh học

40

SIN3122

Tập tính học động vật

VIII

Kiến thức chuyên ngành

VIII.1

Sinh học ứng dụng

 

Học phần bắt buộc

41

SIN4482

Quang hợp và năng suất cây trồng

42

SIN4492

Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng

43

SIN4502

Chất điều hoà sinh trưởng thực vật

44

SIN4942

Công nghệ vi sinh

45

SIN6012

Cơ sở di truyền của chọn giống

 

Học phần tự chọn

46

CNS4082

Công nghệ enzyme

47

SIN4342

Kỹ thuật di truyền

48

SIN4382

Sinh sản giáp xác

49

SIN4152

Hô hấp thực vật và ứng dụng

50

SIN4522

Thuỷ canh

51

SIN4542

Hoá sinh ứng dụng

52

SIN4572

Vi sinh vật trong chế biến và bảo quản

53

SIN4742

Công nghệ sinh học thực phẩm

54

SIN4762

Kỹ thuật sinh học phân tử

55

SIN4922

Protein – Enzyme

56

SIN4952

Nghiên cứu hệ protein thực vật và ứng dụng

57

SIN6042

Kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào

58

SIN6052

Mô học ứng dụng

59

SIN6062

Sinh học tảo và ứng dụng

60

SIN6142

Tế bào gốc

VIII.2

Tài nguyên sinh vật và Môi trường

 

Học phần bắt buộc

61

SIN4022

Hệ thống nấm

62

SIN4032

Phân loại và sinh thái tảo độc hại

63

SIN4262

Cơ sở sinh học bảo tồn

64

SIN6072

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường

65

SIN6112

Sinh học và sinh thái học lưỡng cư, bò sát

 

Học phần  tự chọn

66

SIN4042

Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật

67

SIN4072

Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

68

SIN4082

Tiến hoá hình thái của thực vật hạt kín

69

SIN4162

Ký sinh trùng y học

70

SIN4182

Thuỷ sinh học

71

SIN4632

Sinh vật chỉ thị môi trường

72

SIN4642

Hệ sinh thái rừng và đồi

73

SIN4652

Địa lý sinh vật học

74

SIN4692

Năng suất sinh học các hệ sinh thái ở nước

75

SIN4722

Biện pháp sinh học phòng trừ sâu hại nông nghiệp

76

SIN4962

Công nghệ xử lý nước thải bằng thực vật

77

SIN6082

Đánh giá tác động môi trường

78

SIN6092

Sinh vật ngoại lai xâm hại

79

SIN3592

Thực vật vùng cát duyên hải

80

SIN6102

Sinh thái và quản lý động vật hoang dã

C

THỰC TẬP,KIẾN TẬP

81

SIN4791

Thực tập thiên nhiên 

 

Thực tập lớn

82

SIN6014

Thực tập lớn Sinh học ứng dụng

83

SIN4024

Thưc tập lớn Tài nguyên sinh vật và Môi trường

 

Thực tập sản xuất

84

SIN6122

Thực tập SX Sinh học ứng dụng

85

SIN4992

Thưc tập SX Tài nguyên sinh vật và Môi trường

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC

86

SIN4928

Khoá luận tốt nghiệp (KLTN)

87

88

SIN6132

...

Báo cáo tốt nghiệp (HP bắt buộc cho SV  không làm KLTN)

Các học phần thay thế KLTN

 

 

 


Số lần xem: 1546
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg