Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Công nghệ sinh học

Ngày cập nhật: 31/03/2016, 03:28:54 GMT+7
Công nghệ sinh học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

STT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CRT1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CRT1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CRT1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CRT1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

HOA1013

Hóa học đại cương

6

TIN1013

Tin học đại cương

7

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

8

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1

10

VLY1022

Vật lý đại cương 2

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/ ... bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/ ...bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

GDTC

Giáo dục thể chất

V

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành (54 tín chỉ)

 

Học phần bắt buộc (48 tín chỉ)

11

CNS2012

Sinh học bào học

12

HOA2012

Hóa học hữu cơ

13

SIN2022

Mô học

14

SIN2032

Sinh học phát triển

15

SIN2112

Cơ sở khoa học môi trường

16

TOA2173

Xác suất thống kê

17

CNS2113

Điện và điện tử kỹ thuật

18

CNS2123

Hình họa và vẽ kỹ thuật

19

HOA2023

Hóa học phân tích

20

CNS2133

Nguyên lý các thiết bị cơ học

21

SIN2043

Hóa sinh học

22

SIN2093

Sinh lý học động vật

23

SIN2102

Lý sinh học

24

SIN2053

Sinh học phân tử

25

SIN2063

Di truyền học

26

SIN2073

Vi sinh vật học

27

SIN2083

Sinh lý học thực vật

28

CNS2143

Thiết kế nhà máy

 

Học phần  tự chọn (chọn 6 trong 18 tín chỉ)

29

HOA2202

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

30

HOA3022

Hóa kỹ thuật

31

SIN2122

Thống kê sinh học

32

SIN2152

Sinh học thực vật

33

SIN2162

Sinh học động vật

34

SIN2182

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh học

35

SIN3092

Đa dạng sinh học

36

SIN2172

Anh văn chuyên ngành

VII

Khối kiến thức cơ sở của ngành (28 tín chỉ)

 

Các học phần bắt buộc (24 tín chỉ)

 

37

CNS3013

Nhập môn công nghệ sinh học

38

CNS3033

Công nghệ DNA tái tổ hợp

39

CNS3063

Vi sinh vật học công nghiệp

40

CNS3023

Miễn dịch học phân tử

41

CNS3043

Chỉ thị phân tử

42

CNS3053

Nhập môn Tin sinh học

43

CNS3073

Hóa sinh học công nghiệp

44

CNS3083

Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

 

Học phần tự chọn (chọn 4 trong 10 tín chỉ)

45

SIN2142

Kỹ thuật hiển vi

46

CNS3092

Các kỹ thuật hóa sinh hiện đại

47

CNS3102

Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học

48

SIN3102

Quang sinh học

49

SIN4332

Năng lượng sinh học

VIII

Kiến thức chuyên ngành (20 tín chỉ)

 

Các học phần bắt buộc (10 tín chỉ)

 

50

CNS4012

Công nghệ protein

51

CNS4042

Công nghệ sinh học môi trường

52

CNS4062

Công nghệ sinh học tảo

53

CNS4092

Công nghệ tế bào động vật

54

CNS4752

Vaccine tái tổ hợp

55

CNS4762

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

56

SIN4452

Liệu pháp gen

 

Học phần tự chọn (chọn 10  trong 18 tín chỉ)

57

CNS4022

Công nghệ chuyển gen

58

CNS4072

Công nghệ sinh học các hợp chất thứ cấp

59

CNS4082

Công nghệ enzyme

60

CNS4132

Công nghệ sau thu hoạch

61

CNS4272

Công nghệ sinh học nấm

62

CNS4772

Công nghệ sinh học dược phẩm

63

CNS4782

Công nghệ lên men

64

CNS4792

Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh

65

CNS4802

Đạo đức sinh học và an toàn sinh học

66

SIN4742

Công nghệ sinh học thực phẩm

67

SIN4762

Kỹ thuật sinh học phân tử

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP (10 tín chỉ)

68

CNS4013

Thực tập công nghệ sinh học

69

CNS4812

Thực tập nhà máy

70

CNS4185

Thực tập tốt nghiệp

D

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (10 tín chỉ)

71

CNS4199

Đồ án tốt nghiệp hoặc tích lũy tín chỉ


Số lần xem: 1481
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg