Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Văn học

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 23:51:17 GMT+7
Văn học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH VĂN HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

SỐ

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1023

Tin học đại cương

6

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

7

TOA1122

Thống kê xã hội học

III

Khoa học xã hội và nhân văn

8

CTR1052

Logic học

9

VAN1012

Mỹ học đại cương

10

XHH1012

Xã hội học đại cương

11

LIS1022

Văn hoá Việt Nam đại cương

12

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

13

NNH1012

Cơ sở ngôn ngữ học

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người.

V

Giáo dục thể chất

VI

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của khối  ngành

 

Học phần bắt buộc

14

HAN2013

Hán văn căn bản

15

NNH2082

Từ vựng học tiếng Việt

16

VAN2012

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

17

HAN2032

Văn tuyển Hán Văn

18

NNH2032

Ngữ pháp học tiếng Việt

19

HAN2022

Chữ Nôm

20

NNH2092

Phong cách học tiếng Việt

 

Học phần  tự chọn

21

NNH2042

Ngữ âm học tiếng Việt

22

NNH2052

Ngữ pháp văn bản

23

NNH2062

Soạn thảo văn bản tiếng Việt

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

24

VAN2032

Văn học dân gian Việt Nam

25

VAN3022

Tác phẩm và thể loại văn học

26

VAN3042

Văn học VN từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

27

VAN3062

Cơ sở lý luận văn học

28

VAN3052

Văn học VN từ giữa thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX

29

VAN3083

Văn học Trung Quốc

30

VAN3093

Văn học Pháp

31

VAN3063

Văn học VN 1900 - 1945

32

VAN3103

Văn học Nga

33

VAN3072

Văn học VN 1945 - 1975

34

VAN3113

Văn học Anh - Mỹ

 

Học phần tự chọn

35

BAO2092

Thể loại báo chí

36

VAN3132

Văn học so sánh

37

VAN3142

Thi pháp văn học dân gianViệt Nam

38

VAN3152

Thơ và thơ Việt Nam hiện đại

39

VAN3182

Nghệ thuật học

40

VAN3232

Thi pháp văn xuôi Haruki Murakami

IX

Kiến thức chuyên ngành

 

Học phần bắt  buộc

41

VAN4052

Văn học Hi lạp - Đức

42

VAN4012

Tiến trình văn học

43

VAN4022

Văn học Nhật Bản - Hàn Quốc

44

VAN4062

Văn học Ấn Độ - Đông Nam Á

45

VAN4032

Thi pháp học

46

VAN4042

Văn học VN từ 1975 đến nay

 

Học phần tự chọn

47

VAN4072

Phân tâm học với văn học Việt Nam

48

VAN4082

Tư tưởng Phương Tây với văn học Việt Nam

49

VAN4092

Lý luận văn học cổ Trung Quốc

50

VAN4102

Sự vận động của thi pháp văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại

51

VAN4112

Sự vận động của bi kịch từ Sophocle đến Shakespeare

X

Kiến thức bổ trợ

 

Học phần bắt buộc

52

VAN5012

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho - Phật - Lão trong văn học trung đại  Việt Nam

53

VAN5022

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

54

VAN5032

Tiếp nhận văn học

 

Học phần tự chọn

55

VAN5042

Các khuynh hướng nghiên cứu văn học Phương Tây hiện đại

56

VAN5052

Quá trình hiện đại hoá văn học VN đầu thế kỷ XX

57

VAN5062

Văn học hậu hiện đại

58

VAN5072

Tư tưởng nhân đạo trong tác phẩm của Nguyễn Du

                                                                      

 

 


Số lần xem: 1256
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg