Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Hán - Nôm

Ngày cập nhật: 31/03/2016, 20:47:21 GMT+7
Hán - Nôm

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH HÁN - NÔM

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1023

Tin học đại cương

6

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

7

TOA1122

Thống kê xã hội học

III

Khoa học xã hội và nhân văn

8

CTR1052

Logic học

9

VAN1012

Mỹ học đại cương

10

XHH1012

Xã hội học đại cương

11

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

12

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

13

NNH1012

Cơ sở ngôn ngữ học

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

V

Giáo dục thể chất

VI

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

14

HAN2013

Hán văn căn bản

15

NNH2042

Ngữ âm học tiếng Việt

16

NNH2082

Từ vựng học tiếng Việt

17

VAN2012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

18

VAN3042

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

19

LIS2022

Tiến trình lịch sử Việt Nam

20

LIS2032

Lịch sử Trung Quốc đại cương

21

VAN3012

Lý luận văn học

22

VAN3052

Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX

23

HAN2022

Chữ Nôm

24

NHH2092

Phong cách học tiếng Việt

 

Học phần tự chọn

25

HAN3082

Văn bản Đường thi

26

HAN3092

Tác phẩm Lão Trang

27

NNH2072

Lịch sử tiếng Việt và tiếng Hán Việt

VIII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

28

VAN2032

Văn học dân gian Việt Nam

29

HAN3013

Văn tự học Hán – Nôm

30

HAN3053

Ngữ pháp văn ngôn

31

NNH2032

Ngữ pháp học tiếng Việt

32

VAN5122

Văn học phương Đông

33

HAN3063

Văn bản học Hán Nôm

34

HAN3073

Nho, Phật, Lão

35

VAN3063

Văn học Việt Nam 1900 – 1945

36

VAN5132

Văn học phương Tây

37

VAN3072

Văn học Việt Nam 1945 - 1975

 

Học phần tự chọn

38

HAN3102

Sắc phong, hương ước, gia phả, văn tế

39

HAN3122

Văn chương cử nghiệp thời phong kiến

40

HAN3132

Văn bia Huế

IX

Kiến thức chuyên ngành

 

Học phần bắt buộc

41

HAN4042

Đại học – Trung dung

42

HAN4112

Từ chương học Hán - Nôm

43

HAN4013

Hán văn thời Lý – Trần

44

HAN4022

Hán văn thời Lê

45

HAN4032

Hán văn thời Nguyễn

46

HAN4052

Luận ngữ

47

HAN4062

Mạnh Tử

48

HAN4072

Kinh Thi

49

HAN4082

Kinh Thư – Kinh Xuân Thu

50

HAN4092

Kinh Dịch – Kinh Lễ

51

HAN4102

Đường – Tống bát đại gia

 

Học phần tự chọn 1

52

HAN4122

Sử ký Tư Mã Thiên

53

HAN4132

Tả truyện – Chiến Quốc sách

54

VAN4032

Thi pháp học

 

Học phần thự chọn 2

55

HAN4142

Phương pháp sưu tầm, dịch thuật Hán Nôm

56

HAN4152

Thể loại văn học cổ Việt Nam

57

HAN4162

Di sản Hán văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

58

HAN3171

Niên luận

59

HAN4182

Thực tập

D

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC

60

HAN4198

Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

61

 

Các học phần thay thế KLTN

(dành cho sinh viên không làm KLTN)


Số lần xem: 1514
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg