Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Triết học

Ngày cập nhật: 31/03/2016, 05:07:47 GMT+7
Triết học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TRIẾT HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

 

SỐ TT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1063

Triết học Mác - Lênin 1

2

CTR1073

Triết học Mác - Lênin 2

3

CTR1083

Kinh tế chính trị học Mác – Lênin

4

CTR1093

Chủ nghĩa xã hội khoa học

5

CTR1023

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

CTR1103

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

7

TIN1023

Tin học đại cương

8

TOA1132

Toán cao cấp

9

SIN1012

Sinh học đại cương

10

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

III

Khoa học xã hội và nhân văn

11

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

12

XHH1012

Xã hội học đại cương

13

CTR2052

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

14

LIS1012

Lịch sử văn minh thế giới

15

LIS1022

Văn hóa Việt Nam đại cương

IV

Ngoại ngữ không chuyên (chứng chỉ)

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

V

GDTC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

VI

GDQP

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở  khối ngành

 

Học phần bắt buộc

16

TRI2013

Lôgíc hình thức

17

TLH1012

Tâm lý học đại cương

18

TRI2022

Tôn giáo học đại cương

19

TRI2033

Anh văn chuyên ngành

20

CTR1042

Chính trị học đại cương

 

Học phần tự chọn

21

CTR2022

Lịch sử các học thuyết kinh tế

22

CTR2032

Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa

23

CTR2042

Lịch sử phong trào công nhân, cộng sản quốc tế

24

LIS3142

Dân tộc học đại cương

25

NNH1012

Cơ sở ngôn ngữ học

VIII

Khối kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

26

VAN1012

Mỹ học đại cương

27

TRI3022

Lịch sử triết học Ấn Độ cổ - trung đại

28

TRI3052

Lịch sử triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại

29

TRI3033

Lịch sử triết học Trung Quốc cổ - trung đại

30

TRI3062

Lịch sử triết học Tây Âu cổ - trung đại

31

TRI3012

Đạo đức học đại cương

32

TRI3042

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

33

TRI3072

Lịch sử triết học cổ điển Đức

34

TRI3143

Lịch sử triết học Tây Âu phục hưng – cận đại

35

TRI3082

Sự ra đời và phát triển của triết học Mác Lênin

36

TRI3102

Những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên

37

TRI3092

Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

 

Học phần tự chọn

38

CTR3012

Lịch sử tư tưởng chính trị

39

CTR3022

Chuyên đề (CĐ) Kinh tế chính trị

40

CTR3032

CĐ Chủ nghĩa xã hội khoa học

41

CTR3042

CĐ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

42

CTR3052

CĐ Xây dựng Đảng

43

TRI3112

Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử triết học

44

TRI3122

Lịch sử mỹ học

IX

Khối kiến thức chuyên ngành

 

Học phần bắt buộc

45

TRI4012

Lôgíc biện chứng

46

TRI4062

Lịch sử phép biện chứng Mác-xít

47

TRI4023

Triết học nâng cao 1

48

TRI4042

Một số tác phẩm Triết học của Mác, Ăngghen, Lênin 1

49

TRI4082

CĐ Hình thái kinh tế - xã hội và sự nhận thức con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

50

TRI4033

Triết học nâng cao 2

51

TRI4052

Một số tác phẩm Triết học của Mác, Ăngghen, Lênin 2

52

TRI4072

Phương pháp giảng dạy Triết học

 

Học phần tự chọn

53

TRI4092

CĐ Cách mạng Khoa học – kỹ thuật và Lực lượng sản xuất hiện đại

54

TRI4102

CĐ nhận thức luận và Phương pháp nhận thức khoa học

55

TRI4112

CĐ Vấn đề con người trong triết học phương Tây hiện đại

56

TRI4122

CĐ Tư tưởng triết học Phật giáo

57

TRI4132

CĐ Tư tưởng triết học Nho giáo

58

TRI4142

CĐ Tư tưởng triết học Việt Nam

59

TRI4152

CĐ Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

60

TRI4162

CĐ Đạo đức học

61

TRI4172

CĐ Lý luận tôn giáo

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

62

TRI3131

Thực tập kiến tập

63

TRI4181

Thực tập tốt nghiệp

D

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC

64

TRI4198

Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

65

 

Các học phần thay thế KLTN

(dành cho sinh viên không làm KLTN)

 

 


Số lần xem: 1327
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg