hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
HƯỚNG DẪN LÀM THẺ
Thư viện tiến hành làm thẻ bạn đọc (thẻ Thư viện) theo hai hình thức: Tập thể và cá nhân.
Tập thể: Thư viện tiến hành làm theo lớp cho các khóa mới vào trường. Lớp trưởng hoặc lớp phó chịu trách
nhiệm làm cho lớp.
Cá nhân: Khi tập thể lớp đã làm xong có một vài cá nhân vì lý do nào đó chưa làm thẻ bạn đọc hoặc làm mất
thẻ thì Thư viện sẽ cung cấp khi bạn đọc có yêu cầu.
Lệ phí thẻ:
Làm lần đầu: 60.000 đ / 1 thẻ / 4 hoặc 5 năm học. (Tùy theo ngành đào tạo)
Làm lần thứ 2: 30.000 đ / 1 thẻ. (Thẻ tạm)
Gia hạn thẻ: 15.000 đ / 1 thẻ / năm.
Địa điểm làm thẻ: Phòng Tiếng việt Vb tầng 2 dãy nhà Thư Viện
 TT. THÔNG TIN - THƯ VIỆN