hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN
1. Dịch vụ Sử dụng Tài liệu Trung tâm:         15.000 đ/1 năm học
2. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu gốc:
  • Photocopy
  • In ấn
3. Dịch vụ tra cứu thông tin: (Có bảng giá riêng cho từng loại hình dịch vụ)
  • Cung cấp thông tin cho bạn đọc ngoài trường
  • Cung cấp thông tin theo yêu cầu (Cung cấp thông tin tại nhà bằng nhiều hình thức)
  • Tìm kiếm thông tin và cung cấp thông tin (Tìm tài liệu và các bài trích đăng ở báo, tạp chí)
  • Tư vấn thông tin, tư vấn nghiệp vụ
  • Nhận phát hành tài liệu cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức,...
  • Nhận quảng cáo trên Website của Trung tâm
  • Nhận đánh máy và in vi tính
  • Nhận làm đĩa CD  
 Mọi chi tiết xin liên hệ:
 Tổ Tài nguyên Thông tin (tầng 2 dãy nhà Thư viện)
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế
Website: http://lib.husc.edu.vn
Mail: thuviendhkh@gmail.com
Điện thoại: 0234.3822440, 0234.3832447