hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

LỊCH LÀM VIỆC

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
 

STTTên PhòngLàm ViệcNghỉ
1Phòng Tài liệu giảng viên (Tầng 1)Thứ 2, 3, 4, 5, 6Thứ 7, Chủ nhật
2Phòng Tra cứu -Báo tạp chí (Tầng 2)
Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Thứ 7, Chủ nhật
3Phòng đọc tự do (Tầng 2)Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Thứ 7, Chủ nhật
4Phòng mượn Tài liệu tiếng việt Vb, Vv (Tầng 3)
Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Thứ 7, Chủ nhật
5Phòng đọc giảng viên (Tầng 3)Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Thứ 7, Chủ nhật
6Phòng Giáo trình (Tầng 4)
Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Thứ 7, Chủ nhật
7Phòng Tài liệu hạn chế - Tiếng nước ngoài (Tầng 4)
Thứ 2, 3, 4, 5, 6, Thứ 7, Chủ nhật