hidden
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

NỘI QUY CỦA THƯ VIỆN


ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

NỘI QUI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

 

GIỜ MỞ CỬA

Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, học sinh trong và ngoài trường

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

- Buổi sáng: Từ 7 h 00 đến 11 h 00

- Buổi chiều: Từ 13 h 30 đến 17 h 00

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH

Điều 1

 Mỗi đối tượng chỉ được cấp một thẻ thư viện. Phải xuất trình thẻ khi vào các phòng đọc, phòng mượn. Không cho người khác mượn và sử dụng thẻ. Trường hợp mất thẻ, phải báo ngay cho Trung tâm.

Điều 2

          Đối với  người dùng tin khi vào Trung tâm:

- Không mang vũ khí, hung khí, các chất gây cháy vào Trung tâm; không mang tư trang, đồ dùng, tài liệu của cá nhân vào các phòng đọc, phòng mượn.

- Không hút thuốc lá, không sử dụng thức ăn, nước uống trong Trung tâm. Không mang ra khỏi Trung tâm các tài liệu, sách báo (Quy định đọc tại chỗ) và bất cứ vật dụng, trang bị của Trung tâm nếu chưa được phép của Giám đốc Trung tâm hoặc người có trách nhiệm.

- Không tự ý điều chỉnh, tháo gỡ, thay đổi vị trí mọi vật dụng trang bị tại Trung tâm.

- Không viết, vẽ, ký lên bàn, tường hay bất cứ  vật dụng gì của Trung tâm.

- Giữ yên lặng, trật tự, vệ sinh.

- Nghiêm túc thực hiện các qui định về phòng cháy và chữa cháy.

Trung tâm từ chối các đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác vào Trung tâm.

Điều 3

          Trách nhiệm của người dùng tin:

          - Chấp hành tốt nội qui của Trung tâm.

          - Bảo quản vốn tài liệu và các tài sản khác của Trung tâm.

Điều 4

          Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản và cơ sở vật chất - kỹ thuật của Trung tâm kể cả hành vi lấy cắp tài liệu, làm rách, xé trang, ghi chép, viết, vẽ, tẩy xóa trên sách, báo tạp chí...

Điều 5

Trung tâm có trách nhiệm tổ chức sao chép và in ấn tư liệu cho người dùng tin theo đúng luật bản quyền. Người dùng tin không được phép mang tư liệu ra khỏi Trung tâm để sao chép.

Điều 6

Truy cập thông tin trên mạng của Trung tâm:

Nghiêm cấm việc truy cập mạng internet nhằm sử dụng, lưu trữ, khai thác, chuyển tải các nguồn thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, gây hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích của Nhà trường ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự và an ninh quốc phòng.

- Nghiêm cấm việc xóa, thêm, bớt, thay đổi nội dung thông tin, gây hại đến cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

- Người dùng tin phải tuân thủ theo luật bản quyền.

- Người dùng tin không được phép cài đặt bất cứ phần mềm nào vào máy.

Mượn tài liệu về nhà:

Bạn đọc là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, học sinh của Trường được mượn tài liệu chuyên khảo, tài liệu giáo trình theo quy định của Trung tâm. Nếu quá hạn Trung tâm sẽ phạt theo quy định của Trường.

Điều 7

Mọi vi phạm, tùy theo mức độ nặng nhẹ, sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật sau đây:

- Nhắc nhở, cảnh cáo.

- Tạm đình chỉ quyền sử dụng thẻ.

- Thu hồi thẻ.

- Phạt tiền và bồi thường thiệt hại do Trung tâm xem xét thẩm định.

- Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc học tập tại Trường nếu là sinh viên (Theo hội đồng trường).

- Áp dụng các hình thức kỷ luật theo Pháp lệnh cán bộ, công chức nếu là công chức viên chức.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)