Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tin tức - thông báo » Tin tức

Ngày cập nhật: 29/09/2010, 17:24:08 GMT+7
Danh mục sách tham khảo hóa hữu cơ
STT 
NHAN ĐỀ TÀI LIỆU
TÁC GIẢ
MÃ KHO
1
 
Huỳnh Bé
Vv19608
2
 
Nguyễn Thanh Hồng
Vv19643
3
 
Thái Doãn Tĩnh
Vv19648-Vv19661
4
 
Đỗ Đình Rãng chủ biên
Vv19717
5
 
Thái Doãn Tĩnh
Vv19702-Vv19706
6
 
ĐÀO HỮU ÍCH
Vv18328-Vv18332
7
 
Weyl, Houben
Vv3007
8
 
John D., Robertss
Vv3355
9
 
Jonh D., Roberts
Vv3163-Vv3172
10
 
Lê Văn Thới
Vv5132.
11
Phan Tống Sơn
Vv5105.
12
Phan Tống Sơn
Vv6622.
13
Phan Tống Sơn
Vv6804.
14
Phan Tống Sơn
Vv6886
15
Phan Tống Sơn
Vv6900
16
Reichardt, Chiristion
Vv3738-Vv3740
17
Roberts, J.D
Vv3786-Vv3787
18
Roberts, J.D
Vv6623.
19
Võ Thị Tri Túc
Vv5004
20
 
Vv5093-Vv5101
21
West Morris, L
Vv3003-Vv3006
22
West Morris, L
Vv3010.
23
West Morris, L
Vv3845-Vv3849
24
West Morris, L
Vv4221
25
West Morris, L
Vv5102-Vv5103
26
 
Vv5131
27
Lê Huy Bắc
Vv6627.
28
Ngô Thị Thuận
Vv14361
29
Ngô Thị Thuận
Vv10973-Vv10976
30
Nguyễn Hữu Đĩnh
Vv16729.
31
Nguyễn Hữu Đĩnh
Vv17213-Vv17217
32
Đỗ Đình Rãng
Vv17223-Vv17227
33
Ngô Thị Thuận
Vv18362-Vv18366
34
Thái Doãn Tĩnh
Vv16169-Vv16173
35
Nguyễn Đình Triệu
Vv19212-Vv19216 Vv19217-Vv19221
36
Nguyễn Thanh Hồng
Vv18333-Vv18336
37
Thái Doãn Tĩnh
Vv17208-Vv17212
38
 
Vv16174-Vv16178
39
Đỗ Đình Rãng
Vv17218-Vv17222
40
Heinz, Becker
Vv11247
41
BECKER, HEINZ
Vv10107-Vv10108
42
Ngô Thị Thuận
Vv10577-Vv10581
43
Phan Tống Sơn
Vv10098
44
 
Vb13058-Vb13060
45
Đinh Văn Đệ
Vb37709
46
Ngô Ngọc An
Vb36926
47
Ngô Ngọc An
Vb32470-Vb32474
48
Đặng Như Tại
Vb29243-Vb29247
49
Đặng Như Tại
Vb34624
50
 
Vb35932
51
BECKER, HEINZ
Vb28059-Vb28068
52
Ngô Thị Thuận
Vb43599
53
Phan Tống Sơn
Vb38010
54
 
Vb27345
55
Đinh Văn Đệ
Vb16503
56
Đặng Như Tại
Vb40784
57
Đỗ Đình Rãng
Vv20794-Vv20795

Thanh Sỹ
Số lần xem: 3688
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè

 Các tin khác
Danh mục tài liệu ngành Địa chất
Danh mục tài liệu ngành Địa lý
Danh mục học liệu ngành Vật Lý
Danh mục tài liệu ngành Báo chí
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng với tuổi thơ Hà Nội
Khôi phục và đánh thức văn hóa đọc
Môi trường thư viện ĐHKH Huế đã giúp tôi nhiều ....
Văn hóa đọc, có cần ''báo động'' không?
Quyến rũ ruộng bậc thang
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tuyển 15 cán bộ hợp đồng.


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg